2022. december 1., csütörtök

Új számítógépek az iskoláknak

Ada község általános és középiskolái kilencvenöt asztali gépet kaptak teljes felszereléssel a szerbiai oktatási minisztériumtól

Az adai Műszaki Iskola hatvan, az adai Cseh Károly Általános Iskola harminc, a moholi Novak Radonić Általános Iskola pedig öt Lenovo asztali számítógépet és hozzá Viewsonic 24 colos képernyőt, illetve billentyűzetet és egeret kapott támogatásként a szerbiai oktatási minisztériumtól. Emellett két-két lézernyomtató jutott az adai általános és középiskolának, és itt az adományból felújítják az informatikai kabinetek felszerelését, illetve új számítógépes szaktantermet is kialakítanak. Gilice Hilda, a Műszaki Iskola igazgatója elmondta, hogy szakiskoláról lévén szó számukra nagyon fontos, hogy a legkorszerűbb taneszközökkel, számítógépekkel rendelkezzenek.

– Tanmeneteink nagy részének megvalósításához számítógépes tantermekre van szükségünk. Hat számítógépes tantermünk van, de még ennyi is kevés ahhoz, hogy  megfelelő órarendet állítsunk össze. Mindenféleképpen lecseréljük az elavult számítógépeket, és terveink között szerepel egy újabb szaktanteremnek a kialakítása a mechatronikai oktatási szakon tanuló diákok számára. Olyan számítógépes programokat is használunk, amelyek számára nélkülözhetetlen a legmodernebb konfiguráció. Ezért nagyon örülünk ezeknek az új számítógépeknek, mert semmi nem gátol majd bennünket abban, hogy a legmegfelelőbb és legjobb programokat használjuk, illetve a tanulóinknak átadjuk a szaktudást – nyilatkozta az iskolaigazgató.

Az adai Cseh Károly Általános Iskola központi épületében az adományból lecserélik az informatikakabinet régi számítógépeit és képernyőit – tudtuk meg Maksó Éva iskolaigazgatótól. Az intézményvezető megjegyezte, hogy ugyanezt tervezik megvalósítani a többi iskolaépület szaktantermeiben is, ezért reméli, hogy az oktatási minisztérium a jövőben is biztosít új számítógépeket a Cseh Károly iskolának.

– Ezeket a számítógépeket a gyerekek nagyon eredményesen fogják használni, hiszen nagyon jó tanáraink vannak. A diákjaink sok versenyen vesznek részt, és kiemelkedő eredményeket érnek el. Meglátszik a befektetett munka a tanulók és a tanárok részéről is. Köszönjük az oktatási minisztériumnak a támogatást, valóban jó helyre kerültek ezek a számítástechnikai eszközök, amelyeket valóban használni fogunk – mondta Maksó Éva.

Az adai általános iskolában már leszerelték a régi eszközöket és megkezdték az új számítógépek és képernyők beszerelését, valamint bekötését a hálózatba, és beüzemelését a hamarosan kezdődő tanévre. Világos Kornél, az iskola informatikatanára elmondta, hogy az oktatási minisztériumtól kapott számítástechnikai felszerelés nagyon jó minőségű, és a diákok javát fogja szolgálni.

– Az informatikakabinet régi számítógépei és képernyői csaknem tíz évvel ezelőtt érkeztek az iskolába, és már idejétmúlt felszerelésnek számítanak. A diákok  sokszor nehézkesen tudtak rajtuk dolgozni, de mindig próbáltuk áthidalni a nehézségeket, megoldani a problémákat, mégis sokszor akadályokba ütköztünk  használatuk során. Az új számítógépekkel még színvonalasabb oktatást tudunk majd biztosítani a gyerekeknek. Mindenre alkalmasak, amit informatikaórán tanulni fogunk. Az újabb tantervek szerint már minden évfolyamon fél éven keresztül programozást tanulunk, mivel az oktatási minisztérium is azt látja, hogy ez egy fontos szakirány. Az év többi részében pedig a Word, az Excel, a PowerPoint és a rajzprogramok használatát, videó- és hangszerkesztést, illetve maguknak a számítógépeknek a minél gördülékenyebb működtetését irányoztuk elő. Ezt tanítjuk, és a diákoknak általában tetszik, azzal, hogy a programozás nem mindenkinek a szíve csücske, de a többi a kedvükre való. Az informatikakabinetet 5.-től 8. osztályig használják a diákok, és ha a kabinetben nincs informatikaóra, akkor a többi osztály is használhatja a felszerelést – nyilatkozta az informatikatanár.