2022. szeptember 29., csütörtök
SZABADKAI NYÁRI AKADÉMIA – VISSZAPILLANTÁS

Hogy élményszerű legyen a tanulás

A csoportban folyó munkának rengeteg pozitív hatása van

A budapesti Gyermekek Háza képviseletében Kókayné Lányi Marietta, pedagógiai vezető és Szabó Éva tanító az Együttműködő feladatvégzés, kooperatív tanulás témakörében tartott előadást az osztálytanítók, fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok számára az ÉMPE Szabadkai Nyári Akadémiáján. Előadásuk során érdekes és hasznos tanácsokat, illetve módszereket osztottak meg a tanulók csoportban való feladatvégzésével kapcsolatban.
Mi tulajdonképpen a saját iskolánk, a Gyermekek Háza gyakorlatát hoztuk el ide, a Nyári Akadémiára. A mi iskolánk sajátossága az, hogy személyre szabottan tanít. Inkluzív iskola vagyunk, ahol nagyon sokféle gyermek (sajátos nevelési igényű sérült kisgyerektől kezdve a tehetséges gyermekeken át) tanul. Azokat a módszereket hoztuk ide és mutattuk be, amelyek lehetővé teszik, hogy az iskolai környezetben és a tanórákon differenciáltan, a diákok egyéni lehetőségeihez, képességeihez, érdeklődéséhez mérten folyjon a tanítás. A szabadkai továbbképzésen a differenciált rétegmunkáról osztottuk meg tapasztalatainkat, ahol a gyerekek az aktuális szintjük, ismereteik szerint végeznek feladatokat, majd az együttműködő feladatvégzés, kooperatív tanulás témáját jártuk körül, hiszen ez egy nagyon fontos dolog az iskolák életében. A mi iskolás éveinkben állandóan versenyeznünk kellett az osztálytársainkkal, hogy ki tudja leggyorsabban megmondani a megoldást, kinek a legjobb a fogalmazása, vagy ki dolgozik a legügyesebben. A kooperatív tanulásnál azonban pont az a lényeg, hogy együtt, egymást segítve, közösen oldjanak meg feladatokat a gyerekek. Ezeknek a technikáit tanultuk meg közösen a Nyári Akadémián részvevő kollégáinkkal. Bemutattuk, hogy hogy lehet úgy megszervezni a csoportmunkát, hogy abban minden tanuló hatékonyan részt vegyen, hogy részfeladatával hozzájáruljon a közös sikerhez, hogy értékelni tudja a csoportnak a saját munkáját. Tehát lassan ezek már bekerülnek az iskolai életbe is, hiszen azt valljuk, hogy ha a felnőtt társadalom elvárja az együttműködő, csoportban dolgozó munkatársakat, akkor az iskolának az feladata, hogy ezt megtanítsa. Ezek sikerességéhez a kooperatív technikák és a különböző munkaformák segítséget nyújthatnak emelte ki Kókayné Lányi Marietta, pedagógiai vezető. Majd hozzátette:

Csoportmunka a pedagógusokkal (Fotó: Dér Dianna)

A kooperatív tanulás vonatkozásában egy jól bevált technika az úgynevezett mozaik módszer, amikor minden csoporttagnak saját lehetőségéhez igazított részfeladata van, és ezeket a részfeladatokat teszik egybe egésszé, és csak úgy tud összeállni egy közös produktum, hogyha mindenki a saját mozaik részét elvégzi és felmutatja. Meg kell említeni továbbá a kerekasztalt, ami szintén egy nagyon jó kooperatív módszer. Itt a szabály az, hogy szépen sorban, mint a társasjátékban, megyünk körbe, és mindenki elmondja a saját gondolatát. Ez azért nagyon fontos, mert a frontális tanításnál mindig csak egy-egy gyerek válaszol. A kooperatív munkánál pedig a csoportok közti kommunikáció erős. Itt folyamatos beszélgetések és véleménycserék zajlanak. Nagyon sok ilyen, és ehhez hasonló kooperatív munkaformát igyekeztünk bemutatni a pedagógusoknak, de gyakoroltuk az úgynevezett differenciált rétegmunkát is, amit egyébként sokan ismernek, hiszen ezt használják a kombinált osztályokban való tanításkor. Mi abban igyekeztünk segíteni, hogy hogy lehet ezt még tovább finomítani, boncolgatni, differenciálni, hogy a különböző gyerekek az aktuális állapotuknak megfelelően tanulhassanak. A Gyermekek Háza gyakorlata már bebizonyította, hogy ez nagyban hozzásegít ahhoz, hogy ne legyen lemorzsolódás és minden diáknál biztos alapkészségek alakuljanak ki. A csoportban való munka az együttműködést, az empátiát, az egymásra figyelést, a közös gondolkodást, a szociális kompetenciákat és a kommunikációs készséget fejleszti, amire tulajdonképpen mindannyiunknak folyamatosan szükségünk van. Nagyon ritka az a területe az életnek, ahol az ember magányos harcosként egyedül küzd, mind a családi életre, mind a munkahelyi környezetre gondolva. A társainkkal való együttműködés végtelenül meghatározó és fontos az életben. Meglátásom szerint az iskolának az a feladata, hogy ebben segítse a gyerekeket. Ezenkívül egy élményszerű tanulást is biztosít, hiszen egyfolytában a tanárt hallgatni ma már elég nagy kihívásnak számít.

A gyermekeknek nagyon sok ötletük van, amelyeket szeretnek ki is nyilvánítani. A kooperatív munka során pedig ez válik értékké. Egy sokkal életszerűbb és élménydúsabb tanulási szituációt biztosít, mint amikor csöndben ülök és hallgatom a tanárt. Épp ezért mi ezen a képzésen is folyamatosan csoportmunkával dolgoztunk a kollégákkal, és úgy építettük fel az előadásainkat, hogy élményszerű legyen a tanulás mondta Kókayné Lányi Marietta, a Gyermekek Háza program vezetője.