2022. szeptember 28., szerda

Töröktopolyán templombúcsút tartanak

Töröktopolyán, a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária-kegyhelyén, augusztus 14-én, vasárnap és augusztus 15-én, hétfőn templombúcsúra készülnek. A Szűz Mária Mennybemenetele – Nagyboldogasszony római katolikus templom 1899-ben épült, de 1859 óta zarándokhely, amelyet az 1854-ben és az 1855-ben megismétlődő, összesen nyolc, Mária-jelenéseknek köszönheti.

A zarándokok érkezését délre várják. 13 órakor keresztúti ájtatosságokat végeznek a buszok érkezési sorrendje szerint. 14:30-kor bűnbánati liturgiát tartanak ft. Masa Tamás tordai plébános vezetésével, majd ezt követően a zarándokoknak lehetőségük lesz szentgyónásra és szentáldozásra. 16 órakor gyermek- és ifjúsági műsor lesz a szabadtéri színpadon, melyet Elias Ohoiledwaein SVD atya vezet. Ft. Csipak Csaba fehértemplomi plébános 17 órai kezdettel horvát nyelvű szentmisét mond, az esti magyar nyelvű szentmisét pedig 19 órai kezdettel msgr. Pál József Csaba temesvári püspök vezeti. A magyar nyelvű szentmise előtt ünnepi vesperás, imaóra lesz, melyet Varga János, törökbecsei kántor vezet, az ünnepi szentmise után pedig gyertyás körmenetet tartanak. Hétfőn egy magyar nyelvű ünnepi szentmise lesz 10 órakor, amelyet ft. Halmai János törökbecsei káplán vezeti.