2022. szeptember 29., csütörtök
VERBÁSZ

Háromórás ülés

Tegnap megtartották a verbászi képviselő-testület 17. ülését, amelyen a jelenlévők elfogadták a múlt ülésről szóló jegyzőkönyvet, majd megszavazták a város területén lévő mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó programot a 2022-es évre.

Ezt követően döntés született 2022/2023-as fűtési idényre vonatkozó szolgáltatásokról, elfogadták az egészségügyi intézményen kívül elhunyt személyek halálának idejét és okát szakszerűen megállapító orvos kinevezéséről szóló határozatot, valamint elfogadták a Boško Buha Iskoláskor Előtti Intézmény következő tanévre vonatkozó programját.

A káderügyi, adminisztratív kérdésekkel foglalkozó és munkaviszonyügyi bizottság javaslatát is elfogadták, miszerint a verbászi Turisztikai Szervezet igazgatója négyéves megbízatással Marija Zlatović Arsenijević lesz. A Standard Közvállalat új felügyelőbizottsági tagja Dragan Šabanović, a Nemek Közötti Egyenlőségi Bizottság tagjai, új tagjai pedig: Milan Glušac (elnök), Bógáncs Andrijašević Lívia (elnökhelyettes), valamint Dušan Kilibarda, Slavica Šestović és Mila Suzić.

A képviselő-testület megválasztotta az új tagokat Verbász község tervbizottságába, valamint koordinációs testület alakult a község területén működő általános és középiskolákban történő erőszak és bántalmazás megelőzésére.