2022. szeptember 28., szerda
SZABADKAI NYÁRI AKADÉMIA

Oktatásszakértői adatbázist hoznak létre

A cél a határon túli magyar oktatás fejlesztése

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége az együttműködő partnere az Erasmus+ keretében megvalósuló Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázis kialakítása és működtetése a határon túli magyar oktatás fejlődése érdekében című projektnek, amely 2021. november 1. és 2023. október 31. között zajlik. A koordinátor pedig a magyarországi székhelyű Innovatív Pedagógiai Műhely. Most az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett Szabadkai Nyári Akadémia keretében képviselőinknek alkalmuk volt egyeztetni a további tennivalókról.

A projekt alapvető célja a határon túli magyar pedagógusok szakértői bázisának létrehozása, a szakértői kompetenciák fejlesztése, a kisebbségi magyar oktatás fejlődése és a többségi társadalommal, annak oktatási intézményrendszerével történő együttműködés szakmai alapon történő megalapozásának elősegítése.

A jó, bevált gyakorlatok cseréje közös szakértői műhelyekben valósul meg, ebben az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 25, míg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 50, a közoktatásban dolgozó szakértővel valósítja meg a 2 éves együttműködést, képzések, műhelyek, és tanácskozások keretén belül. A közös munka eredményeként ki szeretnék alakítani azt a rendszert, amelyben a helyi szakemberek megfogalmazzák majd a szakpolitikai elméletüket, a magyar kisebbségi oktatás ügyét szolgálva, de ugyanakkor perspektívák, útvonalak megfogalmazását, szemléletét is előirányozzák.

De Negri Ibolya (Fotó: Molnár Edvárd)

Vajdaság egész területéről érkeztek pedagógusok, hogy részt vegyenek ebben a projektben. Vannak óvónők, osztálytanítók, általános és középiskolai tanárok, intézményvezetők, helyettesek és képzők is, akik majd a két év folyamán megszerzett tudást és ismeretet szélesebb körben is fel tudják dolgozni és tovább tudják adni mind a tanulóknak, mind a kollégáknak. Eddig már két alkalommal volt egy 60 órás továbbképzés Pécsett. Vannak azonban a képzéseken kívül külön disszeminációs programok is – amelyek az eredmények, a megszerzett tudás terjesztésére, szélesebb körű továbbadására vonatkoznak –, a pedagógusok között pedig folyamatos a kapcsolattartás. Januárban a vajdasági pedagógusok el fognak utazni Romániába, hogy megismerjék az ottani helyzetet, illetve tavaszra a romániai pedagógusok jönnek majd hozzánk. Emellett sor kerül majd két közös konferenciára is, így valójában a két régió megismerheti egymás helyi oktatáspolitikáját és tanügyi munkáját emelte ki De Negri Ibolya, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke.