2022. október 1., szombat

Szakmai megújulás a pedagógusoknak

Lehetőségek és módszerek az oktatásban címmel tartják meg a 26. Szabadkai Nyári Akadémiát

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének 26. Szabadkai Nyári Akadémiája nyílt meg tegnap a Városházán. Az idei akadémia címe Lehetőségek és módszerek az oktatásban. A határokon átívelő szakmai találkozás fő céljai közt szerepel a magyar nyelvű oktatás minőségének a növelése, valamint a kapcsolatok és együttműködések kialakítása, elmélyítése. 

Az egybegyűlteket pedagógusokkal dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Iszák Tibor, a magyarországi Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke, Góli Csilla, a szabadkai városi tanács tagja és De Negri Ibolya, az ÉMPE elnöke köszöntötte.

De Negri Ibolya (Molnár Edvárd felvételei)

– Ahhoz, hogy bárki jót, s jól tudjon tenni, megfelelő tanításra, indíttatásra, irányadásra van szüksége. A család mellett az iskola, az oktatás az, ami a gyermek, a növendék értékrendjét és életét, valamint munkastílusát, gondolkodásának mechanizmusát pallérozni tudja. A pedagógusnak ebben kulcsszerep jut, feladata lesz, hogy jól neveljen, jól oktasson és jót tanítson, hogy a tanítványa az életbe kilépve érvényesülni tudjon és emberként is megállja a helyét. Minden pedagógusnak a szívén kell viselnie, hogy az értékrend megbecsülésével tanítsa a gyerekeket, hogy ők ugyanezen értékeket tudják továbbadni – emelte ki megnyitóbeszédében De Negri Ibolya.

– A tanító egész életen átható példát ad, egy olyan új világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a tanuló soha nem felejt el. Személyiségével példát mutat, jellemet formál – hallottuk De Negri Ibolyától, akinek elmondása szerint az idei akadémia azt is kutatja, hogy a gyorsan változó világunkban mely lehetőségek, módszerek segítik a tanulói motiváció fellelhetőségét és fenntartását.

– A kooperatív és interaktív feladatok megoldása, a lendületes óravezetés, a változatosság az órai munkában, a számonkérésben, a diákok kompetenciájának fejlesztésében, egyebek közt ezeket a témákat elemzi, boncolgatja, magyarázza képzésünk számos előadása, műhelymunkája. Szó lesz továbbá a személyre szabott tanulás támogatásáról, a differenciált elrendezéséről, a reális önértékelésről, a kognitív pszichológiáról, a pedagógus lelki, mentális egyensúlyának fenntartásáról, a mindennapjainkat körülvevő világról, környezetünk fenntarthatóságáról, az iskola jövőjéről, a digitalizációról. Sokszínű előadássorozatot irányoztunk elő annak érdekében, hogy a résztvevők új szakmai ismereteket, szemléleteket szerezzenek, melyek munkájuk előmeneteléhez és korszerű, színvonalas oktatáshoz vezetnek – fejtette ki De Negri Ibolya.

Dr. Szilágyi Péter

A pedagógusokkal dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára is megosztotta ünnepi gondolatait:

– Ez a rendezvény is jól példázza az együttműködést, amit a magyar kormány a nemzetpolitika terén 2010 óta elgondolt. Az előadások és a tervezett tanulmányutak is azt üzenik, hogy az országokat a határok ugyan elválaszthatják, de a nemzet egysége képes az így keletkező távolságokon is felülemelkedni, áthidalni a nehézségeket, együtt leküzdeni az akadályokat, cselekvően összefogni és megőrizni kultúránkat, nyelvünket és közösségünket. Ezek a törekvések jellemzik a nemzetpolitikánkat – emelte ki dr. Szilágyi Péter, aki a jövőbe vetett hit és optimizmus fontosságát is hangsúlyozta.

– Fontos karizma ez ma, mert akár az elkövetkező néhány év is olyan képet vázolhat elénk, amelynek láttán hamar elszomorodhatunk, legyen szó a járványhelyzetről, a háború okozta bizonytalanságról vagy a migráció felerősödéséről. A jövőbe vetett hit optimizmusára van szükségünk. Jó hír, hogy van mire felépítenünk ezt az optimizmust. Magyarország kormánya 2010 óta olyan együttműködésbe kezdett a külhoni magyarsággal, amely szinte párját ritkítja a világban. Csak az oktatási részre figyelve elmondhatjuk, hogy sikerült egy olyan közösséget megerősítenünk, amely a bölcsődétől az egyetemig biztosítja azt, hogy a vajdasági magyar diákok is mindvégig anyanyelvi közegben tanulhassanak. Ennek része helyi szinten az, hogy az MNT számos oktatási programot működtet, a magyar kormány hozzájárulásával. Mindezek persze akkor érik el a céljukat, ha arra buzdítják a jövő generációit, hogy ismerjék meg és szeressék az otthonukat, kötődjenek az itteni közösségekhez és maradjanak a szülőföldjükön. Talán ez a legfontosabb. Van okunk az optimizmusra, a magyar kormány elhatározta, hogy a kialakuló nehéz időszak ellenére is ragaszkodik a külhoni közösségekkel való együttműködésekhez. Azt mondják, minden válság kihívása, hogy a vezetők csak a legfontosabb értékek megőrzésére koncentráljanak. A magyar kormány döntött, és számunkra a külhoni magyarság ezen legfontosabb értékek közé tartozik. Az eddig elért eredmények tekintetében, és az összefogás alapjára építve képviseljük a jövőbe vetett hit optimizmusát, úgy az osztálytermekben, mint a közéletben egyaránt. Biztosítsunk tehát olyan jövőképet a ránk bízottaknak, melyből ők is erőt meríthetnek – mondta dr. Szilágyi Péter.

Iszák Tibor

A résztvevőkhöz Iszák Tibor, a magyarországi Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke, Sonkád polgármestere is szólt:

– A Nemzeti Pedagógus Kar hamarosan hétéves, nem büszkélkedhetünk nagy számadatokkal, de odaadóan szorgalmazzunk az együttműködést, hogy együtt dolgozzunk a magyar nemzetért. Sonkádon 2018-ban a kilenc Kárpát-medencei magyar pedagógusszervezet együttműködési megállapodást kötött a magyar nyelv és kultúra megmaradásának és átörökítésének a biztosításáról, valamint a határon innen és túl végzett pedagógusmunka támogatásáról, segítéséről és elismeréséről. Innentől fogva a Nemzeti Pedagógus Kar, valamint Sonkád község is a testvérség része lett. Az együttműködést nem csak megkötöttük, hanem aktívan fenntartjuk és keressük is a lehetőségeket, hogy mikor, hogyan és milyen formában tudjuk egymást segíteni. Vezetőként fontosnak tartom azt, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy teljesítsük a ránk bízott feladatokat, továbbá kellő figyelemmel, odaadással és alázattal szolgáljuk a pedagógusokat, valamint az ő munkájukat segítőket. Ezek a rendezvények és összejövetelek is ezt szorgalmazzák. Fontos a megújulás, az innováció, de a meglévő, örök érvényű hagyományok megtartása is – hallottuk Iszák Tibortól.

Góli Csilla

Góli Csilla, a szabadkai városi tanács tagja, az önkormányzat nevében köszöntötte az egybegyűlteket:

– A pedagógusnak nemcsak a munkahelyén kell megfelelnie, a munkaszabályzatnak eleget tennie. Olyan tényezők határozzák meg a mindennapi munkáját, mint az egyéni tantervek megszerkesztése és lebonyolítása, különböző szociális hátterek kezelése, kiemelkedően tehetségek külön figyelemmel kísérése és még sorolhatnánk. Gondolhatunk nosztalgiával a fekete táblára és a fehér krétára, az irodalom nagy klasszikusaira is, mint házi olvasmányokra, de a mai gyerekeknek már Harry Potter is negyvenéves. Olyan időkben élünk, amikor nem egész egy másodperc alatt csaknem hárommilliárd választ kapnak a keresőoldalakon bármilyen kérdésre. A pedagógusok mégis elkötelezve a hivatásuknak, nem a kihívásokról, hanem a lehetőségekről, és nem akadályokról, hanem módszerekről beszélgetnek. Ehhez csak gratulálni tudok és főt hajtani – mondta Góli Csilla.

Idén a Nyári Akadémiának százhúsz résztvevője van. Négy részre osztva folyik a munka, az óvodapedagógusok, az osztálytanítók, a nevelési és bölcsészettudományi, valamint természettudományi szakcsoportokban.