2022. szeptember 28., szerda

A bankok kapzsiságát igyekszik fékezni a központi pénzintézet

Intézkedéscsomagot készít elő a Szerb Nemzeti Bank a lakosság életszínvonalának védelme érdekében, mivel egyes bankok jelezték, hogy növelik a fizetési számlákhoz köthető szolgáltatásaik díját. A jegybank közölte: a várható intézkedésekről a központi bank Végrehajtó Bizottságának jövő heti, pontosabban augusztus 11-ei ülésén döntenek, majd erről hamar tájékoztatják a nyilvánosságot is. Addig, mivel az ilyen döntések körültekintő helyzetelemzést követelnek, a központi pénzintézet nem közöl részleteket. Közleményében a jegybank megismételte, elvárja a Szerbiában működő bankoktól, hogy fenntartható és felelős, az egészséges versengés elvein alapuló üzletpolitikát folytassanak, amellyel megőrizhető, sőt növelhető a betétesek és általában a kliensek száma.

A Szerb Nemzeti Bank az utóbbi években számos intézkedéssel igyekezett a lakosság érdekében rendet tartani a hazai bankéletben, így például törvényben kötelezte a pénzintézeteket, hogy a lebonyolított tranzakció után értesítsék az ügyfelet a felszámított illeték összegéről, hogy az előszerződési dokumentáció részeként juttassák el a kliensnek a fizetendő illetékekről szóló tájékoztatót, valamint hogy évente informálják az ügyfeleket a felszámított szolgáltatási díjakról és kamatokról. A Szerb Nemzeti Bank nyilvánosságra hozta azt is, melyik bank milyen illetékekkel dolgozik, hogy a polgárok összevethessék az adatokat, mielőtt valamelyik bankoz fordulnának szolgáltatásért. A jegybank kötelező érvényű előírásai között van az is, hogy a pénzintézeteknek a keretszerződés módosítása előtt két hónappal tájékoztatniuk kell ügyfeleiket a várható változtatásokról (például a szolgáltatási díjak növeléséről), és arra is fel kell hívniuk figyelmüket, hogy azonnal felbonthatják a bankkal kötött szerződést, ha az esedékes módosításokkal nem értenek egyet. A központi bank egy másik rendelkezése arról szól, hogy a polgárok bankot cserélhetnek úgy, hogy fel sem keresik addigi bankjukat, hanem elmennek az újba, melyet felhatalmaznak arra, hogy elvégezze a teljes dokumentáció átvételét. A jegybank külön értesítette az összes bankot arról, milyen korlátozásokat kell figyelembe venniük a számlavezetési illetékek esetleges módosításakor azoknak a felhasználóknak az esetében, akik hitelfelvételi szerződésben kötelezték magukat arra, hogy a bankkölcsönt folyósító pénzintézetnél nyitnak fizetési számlát.

Végül arra is felhívják a figyelmet, hogy a pénzügyi szolgáltatások megfizettetésében tapasztalt túlkapások ellen fellépő egyesületeknek több gyakorlati tanáccsal kellene ellátniuk a lakosságot ahelyett, hogy felelőtlen nyilatkozataikban épp azokat az intézményeket vádolnák, amelyek intézkedéseikkel a polgárok és a vállalatok érdekeit szolgálják.