2023. április 1., szombat

Szebb és tisztább iskola Törökbecsén

Új bútorzattal gazdagodik a Miloje Čiplić Általános Iskola műszaki tanterme

Sikeresen szerepelt a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskola a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság legújabb, a tartományi általános- és középfokú oktatási és nevelési intézmények felszerelése beszerzésének finanszírozására, valamint társfinanszírozására kiírt pályázatán. A 149 ezer dináros támogatásnak köszönhetően megújul a törökbecsei oktatási intézmény műszaki tantermének bútorzata.

A tanteremre igazán ráfér az újítás, ugyanis az ott lévő asztalokat és székeket mintegy harminc éve nem cserélték. Biljana Banjac, a Miloje Čiplić Általános Iskola igazgatója elmondta, mindamellett, hogy a diákok szeptembertől szebb és tisztább környezetben tanulhatnak, az oktatás is korszerűbb módszerek alkalmazásával zajlik majd, ami mindenképp hozzájárul a tananyagnak a mostaninál hatékonyabb és sikeresebb elsajátításához.

A műszaki tanterembe hat asztalt és harminc széket vásárolnak, ami lehetővé teszi a csoportos műhelymunkát. Az iskola egyébként a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően a nyár folyamán a már meglévő, két interaktív tábla mellé egy újabbat is biztosíthat, amihez 50 ezer dináros anyagi támogatást kapott.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság pályázatán a Törökbecse községi általános és középiskolák 449 ezer dináros össztámogatásban részesültek. A beodrai Dr. Đorđe Joanović Általános Iskola 100 ezer dináros, míg a törökbecsei Középiskola 200 ezer dináros támogatást kap. Mindkét oktatási intézmény számítógépes felszerelés beszerzésére fordítja a kapott pénzösszeget.