2022. szeptember 26., hétfő
NÉPESEDÉSI VILÁGNAP

Demográfiai kilátásaink

A népesedés napjainkban egyre égetőbb problémákkal szembesíti a világ országait. Az emberiség létszáma a történelem folyamán lassú, de ütemes növekedést mutatott. Az időszámításunk kezdetén közel 200 millió ember élt a Földön, ez a szám 2000-re 6,5 milliárdra növekedett, ma megközelíti a 8 milliárdot, az ENSZ előrejelzései szerint pedig 2057-re bolygónk népessége eléri a 10 milliárdot. A demográfiai számok rohamos növekedésére valójában az utóbbi kétszáz évben került sor, ami elsősorban a technológia és ezzel párhuzamosan az egészségügy fejlődésének köszönhető. Mindezek a tényezők a halálozási arány, különösen a gyermekhalandóság mértékének jelentős csökkenéséhez vezettek. Ezer élveszülésre számítva az 1900-as években a gyermekhalandósági arány száz esetről 1997-re tíz alá csökkent. A technikai fejlődésnek köszönhetően az elkövetkező években ez az arány csak tovább zsugorodott. Az afrikai kontinens fejlődő és legkevésbé fejlett államaiban nagy léptékű népességnövekedés tapasztalható, ugyanakkor élelmiszerhiánnyal, a szegénységgel, az oktatás hiányával és az alapvető egészségügyi és szociális ellátások biztosításával küzdenek. Az Afrikában jelentkező élelmiszerhiány, a munkanélküliség, a háborúk, a szegénység az embereket elvándorlásra készteti a fejlett országok irányába, elsősorban Európa felé. Az öreg kontinensen ezzel szemben pont fordított tendencia tapasztalható, ugyanis alacsony termékenységgel, a társadalom gyorsuló öregedésével, az ellátórendszerek fenntarthatóságával kapcsolatos gondokkal küzdenek, amelyek megváltoztatására egyre nagyobb gondot fordítanak az országok vezetői. Egyes vélemények szerint az afrikai bevándorlók megoldhatják Európában a folyamatos népességfogyás okozta égető problémákat, azonban az eltérő kultúra, a szakképesítés hiánya újabbnál újabb gondokat generálnak, amelyekre még mindig nem áll rendelkezésre tartós válasz, de ez már egy másik történet.

(Illusztráció – Getty Images)

Számos európai országhoz hasonlóan Szerbia is súlyos népesedési problémákkal küzd. Évtizedek óta folyamatos a népesség létszámcsökkenése és a legutóbbi népszámlálás során jegyzett hétmillió feletti szám a tavalyi évben a becsült felmérések alapján 6.834.326 főre csökkent. A becsléseket a természetes szaporulat és a lakosság belső migrációja alapján határozták meg. A tavalyi évben a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint folytatódott a lakosság létszámcsökkenése, vagyis a természetes szaporulat továbbra is negatív és -9,4 százalékot tesz ki. A 65 évnél idősebb személyek aránya 21,3 százalék, míg a 15 évnél fiatalabbaké 14,3 százalék. Ezekből az adatokból is világosan kitűnik, hogy a lakosságfogyás aggasztó mértéke mellett a népesség elöregedése is egyre nagyobb méreteket ölt. A jobb és élhetőbb életkörülmények reményében történő kivándorlás, a gyermekvállalási hajlandóság csökkenése és még sok más tényező is csak tovább ront az amúgy is aggasztó helyzeten. Ezen negatív tendenciák megakadályozására a kormány által a tavalyi év végén beharangozott nagyszabású népességnövekedést serkentő intézkedéseket jelentettek be. Ezen különféle anyagi és más jellegű támogatások tartós fennmaradásával is csak legkorábban egy-két évtizeden belül számíthatnánk pozitív eredményekre. A jelek szerint azonban erre vajmi kevés esély mutatkozik. A nyugati országok, köztük Németország is rendkívüli munkaerőhiánnyal küzd, amely problémát szemmel láthatólag nem tudja megoldani az afrikai, valamint a közel- és távol-keleti bevándorlók szakképesítetlen tömegeivel. Az égető problémát Törökországból és a nyugat-balkáni országokból érkező vendégmunkásokkal igyekeznek pótolni, méghozzá gyorsított eljárással segítve az országban való letelepedésüket. A Die Zeit német hetilap számításai szerint az idei első negyedévben 1,74 millió munkahely üresedett meg, ez az arány pedig 2030-ra a 3 milliót is meghaladhatja. A munkahelyek szerbiai és más nyugat-balkáni országok szakembereivel való feltöltése a lap szerint nem oldaná meg ezt a problémát, ugyanakkor a balkáni országok is „kiürülnének” és a régió demográfiai összeomlás szélére sodródna.