2022. augusztus 9., kedd
KÚLA

Ötórás vita a költségvetésről

Kúla község képviselő-testülete jelenlegi összetételében csütörtökön tartotta meg 3. rendes ülését. A képviselők ez alkalommal 15 napirendi pontot vitattak meg, köztük a tavalyi községi költségvetés zárszámadását, továbbá az idei költségvetés módosítását és bővítését.

első napirendi pont keretében a 2022. évi költségvetésről szóló határozatot illetően az ellenzék több módosítási indítványt is benyújtott, amelyek egyenkénti magyarázata, továbbá az ezekről szóló szavazás 3,5 órát tartott. Ezt követően Velibor Milojčić házelnök 20 perces szünetet rendelt el.

Ami a község 2021. évi költségvetésének összevont zárszámadásáról szóló határozatot, és a 2021. évi költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról szóló beszámolót illeti, a részletes revizori jelentés ismertetését követően másfél órát vitáztak róla, majd szavazattöbbséggel elfogadták.

A további napirendi pontok között közvetlen megállapodás alapján Kúla község köztulajdonába egy ingatlan beszerzéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása szerepelt, elfogadták a Kúla Község önkormányzata közvagyonában lévő ingatlan kisajátításáról szóló javaslatot, a Crvenka projekt Kft. közvagyonából egy ingatlan, továbbá több magánszemély tulajdonában lévő építési telek elidegenítéséről szóló javaslatot.

A képviselők döntöttek a községi tulajdonban lévő ingatlan elidegenítési eljárásának megindításáról, valamint a község ingatlana és közvagyonának elidegenítése iránti nyilvános pályázat meghirdetéséről. Elfogadták a javaslatot, miszerint pályázatot írnak ki a sziváci Radnik Közvállalat igazgatójának a megválasztására, továbbá külön biztottság alakult az említett pályázatra beérkező ajánlatok elbírálására, elfogadásra került a javaslat a községi tisztségviselők és az önkormányzat különböző munkatestületeiben dolgozók díjazásáról. Döntés született a kúlai Sport- és Rekreációs Központ alapításáról szóló határozat módosításáról és bővítéséről, valamint a Ruskom Közvállalat 2022. évi munkaprogramjának bővítéséről. Az ülés utolsó előtti napirendi pontjának keretében határozatot hoztak az utcanevekkel és a községi ünnepekkel foglalkozó bizottság eddigi tagjainak felmentéséről és az új tagok kinevezéséről, új elnököt neveztek ki a községi tervekkel foglalkozó bizottság élére, továbbá új igazgatói bizottságot kapott a cservenkai Kultúrotthon és az ottani Vuk Karadžić Általános Iskola.

A kúlai községi képviselő-testület 3. ülése 17 óra előtt ért véget.