2022. augusztus 8., hétfő

Napirenden a polgárok jobblétét szolgáló ügyek

Az óbecsei községi képviselő-testület tegnap megtartott 27. ülésén a képviselők többek között jóváhagyták az Óbecse község 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot. Az ülést nyolc napirendi ponttal hívták össze, ami végül további kettővel bővült, így összesen tíz napirendi pontról szavaztak a képviselők.

– Az utóbbi időben többször volt arra példa, hogy két-három nappal a községi képviselő-testület ülése előtt a községi tanács további napirendi pontokat javasolt. Mi, a községi képviselő-testület tagjai olyan állásponton vagyunk, hogy ami a községünk működését és a polgárok jobblétét szolgálja, azokat az ügyeket mindenképpen napirendre tűzzük. Az elmúlt időszakban a községi képviselő-testület anyagát nem töltöttük fel rendszeresen a község hivatalos honlapjára. Fél évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt az informatika osztály vezetője, aki évekig nagyon ügyesen kezelte és irányította az osztálynak a működését. Igyekezni fogunk ezt minél gyorsabban kiküszöbölni. Folyamatosan dolgozunk egy új, átláthatóbb és modernebb honlapon, ami a polgárok felé irányuló kommunikációt még könnyebbé, gördülékenyebbé és hatékonyabbá tudja tenni – mondta Kiss Igor, az óbecsei községi képviselő-testület elnöke.

A községi képviselő-testület tagjai elfogadták az óbecsei Vodokanal Közvállalat igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános pályázat lefolytatásának, valamint Óbecse község Katasztrófavédelmi Törzskara 2021. évi munkabeszámolójának elfogadásáról és 2021. évi munka- és pénzügyi terve elfogadásáról szóló határozatokat.