2022. augusztus 17., szerda

Népszerűek a művészeti és az orvostudományi szakok

Az Újvidéki Egyetem fakultásai e hó 4-éig teszik közzé a felvételi vizsgák eredményeit

A leendő elsőéves egyetemisták a múlt hét folyamán jelentkezhettek az álataluk kiválasztott felsőokatási intézményekbe. A felvételi vizsgákra a héten került sor. Az Újvidéki Egyetemhez tartozó karokra a 2022/2023-as tanévben összesen 9238 elsős hallgató iratkozhat be, közülük 5485 állami költségen, 3753 pedig önköltségen tanulhat tovább.

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is az újvidéki Műszaki Tudományok Kara a legnépszerűbb a most érettségizett fiatalok körében. A fakultás 2524 leendő hallgatót vesz fel, 1433-at állami költségre, míg 1091-et önköltségre. A karra viszont jóval többen, 2932-en jelentkeztek. Az építőmérnöki szak volt a legközkedveltebb, ahol a 180 helyre 465-en jelentkeztek.

A Bölcsészettudományi Karra 975 leendő egyetemistát vesznek fel idén, 544 hallgató állami költségen,431 önköltségen tanulgat majd. A karra 991-en jelentkeztek. A legnépszerűbb szak a karon a pszichológia, ahova 315 pályázó szeretne bejutni. Népszerű még az angol nyelv és irodalom szak, ahova 158, pedagógiára 95, kommunikációs szakra pedig 76 jelentkezés érkezett. Magyar nyelv és irodalom szakra idén 13-an jelentkeztek.

A Közgazdasági Karra minden évben 950 tanulót vesznek fel, idén 836-an jelentkeztek a különböző szakokra. A Természettudományi–Matematikai Karra 806 diákot vesznek fel, 592-t állami költségre 214 et pedig önköltségre. A karra összesen 668-an jelentkeztek. Legnépszerűbb szak a turizmos volt idén, ahova 162-en adták be jelentkezésüket.

A Művészeti Akadémiára idén is hatalmas túljelentkezés volt. Az intézménybe 224 hallgatót vesznek fel, ehhez képest pedig 560-an jelentkeztek. Legtöbben, 240-en a színműszetire nyújtották be jelentkezésüket. A képzőművészetire 149-en, a zeneművészetire 111-en, az interdiszciplináris képzésre pedig 60-an jelentkeztek.

A Jogi Karra idén 490-en jelentkeztek. Összesen 660-an gólyát vesznek fel, 177-et állami költségre, 483-at önköltségre. A Mezőgazdasági Karra 665 elsőévest vesznek fel, összesen 393 diák adta be  jelentkezését. Legtöbben, 127-en Fitomedicinára jelentkeztek.

Az Újvidéki Egyetem rektorátusának épülete

Az Orvostudományi Kart szintén nagy érdeklődés övezte. A Karra 676 hallgatót vesznek fel, 445-t állami költségre, 231-et pedig önköltségre. A jelentkezők száma viszont jóval meghaladta a szabad helyek számát, hiszen összesen 1284-en adták át jelentkezésüket.

A Sport- és Testnevelési Karra 350 hallgatót vesznek fel, 163-at állami költségre, 187-et pedig önköltségre. A fakultásra összesen 232-en adaták át jelentkezésüket.

A Technológiai Karra idén 255 jövendő elsőévest vesznek fel, ebből 225-öt állami költségre. A karra idén 216 leendő elsős jelentkezett. Legtöbben  a gyógyszervegyész-mérnöki szak iránt érdeklődtek. A nagybecskereki Mihajlo Pupin Műszaki Tudományok Karára 390 hallgatót vesznek fel, de idén csak 195-en jelentkeztek.

A Pedagógiai Kart idén kevesebb érdeklődés övezte. A fakultásra 112 hallgatót vesznek fel állami költségre, de csak 55-en jelentkeztek az első körben. A szabadkai Építőmérnöki Karon is maradtak még szabad heleyek. Az intézménybe 110 elsőévest vesznek fel állami költségre, de ide is csak 55-en jelentkeztek. A szintén szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra 85 hallgatót vesznek fel, ebből 55-öt állami költségre. A Karra 49-en jelentkeztek.

A felvételi vizsgák előzetes eredményeit július 4-éig teszik közzé, a beiratkozás pedig július 15-ig tart.