2022. augusztus 15., hétfő

Százkét férőhelyre lehet pályázni

A topolyai diákotthon várja a jelentkezőket az új tanévre

A Mezőgazdasági Iskola és Diákotthonban befejeződött a tanév, de bizonyos szakok esetében a tanulók a nyár folyamán is részt vesznek a gyakorlati oktatásban. Ezeknek a programoknak egy része a tangazdaságban zajlik. Dr. Horváth Zsolt, az intézmény igazgatója elmondta, hogy ezek a diákok augusztus 15-éig még ott lakhatnak a diákotthonban, amennyiben eddig is ott laktak. Ugyanakkor minden évben újra kell pályázni a következő tanévre vonatkozóan. A rendelkezésre álló 102 férőhely egyikére tehát azoknak is ismét pályázniuk kell, akik a mögöttünk álló tanévben már ott laktak. A jelentkezőket pontozzák, előre meghatározott kritériumok alapján pontokat jelent a tanulmányi átlag, a tanuló szociális helyzete, valamint az is, hogy az eredeti lakhelye milyen messze van.
Az első beiratkozási időszakban, július 12-e és 22-e között – minden munkanapon és hétvégén is – 7–14 óráig adhatják át papírjaikat, akik szeretnének jelentkezni a diákotthonba. A második beiratkozási időszakban, augusztus 25-e és 29-e között majd szintén 7–14 óráig lehet jelentkezni személyesen. Ki kell tölteni a 2022/2023-as pályázatra vonatkozó jelentkezési űrlapot, amely megtalálható az iskola hivatalos honlapján, valamint be kell nyújtani a pályázati dokumentációt. Át kell adni a befejezett általános iskoláról szóló közokiratokat, az V–VIII. évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítványokat és az érettségi bizonyítványt, az igazolást a középiskolába történt beiratkozásról a középiskola I. osztályába beiratkozott tanulók esetében; illetve a középiskola előző évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítványt a középiskola II., III. vagy IV. osztályába beiratkozott tanulók esetében. Az adott év január 1-je és március 31-e közötti időszakára vonatkozó, családtagonkénti jövedelemről szóló igazolást is mellékelni kell, amelyet a szülő vagy gondviselő lakóhelye szerinti település illetékes önkormányzati hatósága állít ki. A diákversenyeken való részvételről szerzett okleveleket és egyéb jutalmakat, amelyek szerepelnek az előző évben befejezett osztály diákversenyeinek naptárában, szintén be kell adni, mert pluszpontokat jelentenek. Akik már eddig is ott laktak, azoknak az előző tanévben tanúsított magatartásukról szóló igazolást is mellékelniük kell, melyet a diákotthon állít ki. A késve benyújtott, hiányos és jogosulatlan jelentkezéseket nem veszik figyelembe.
A diákotthonba való beköltözéskor a tanuló születési anyakönyvi kivonatot és az általános egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást – amely 15 napnál nem régebbi orvosi vizsgálatról szóló bizonylatot jelent – nyújt be, melyen szerepel, hogy egészségi állapota alkalmassá teszi önálló tartózkodásra a szóban forgó szállásadó intézményben.