2022. augusztus 9., kedd

Nyilvános felhívás oktatójelöltek jelentkezésére

A Köztársasági Statisztikai Intézet nyilvános felhívást intéz minden érdekelt személynek, hogy a 2022. június 24-étől (9.00 óra) 2022. július 3-áig (20.00 óra) terjedő időszakban jelentkezzen oktatónak a 2022. évi Nép-, háztartás- és lakásszámlálás lebonyolítására.

Az érdeklődők kizárólag a Köztársasági Statisztikai Intézet www.stat.gov.rs és popis2022.stat.gov.rs honlapján az elektronikus jelentkezőlap kitöltésével jelentkezhetnek.

Az oktató feladatai

Az oktatók kötelesek részt venni egy ötnapos képzésen, kötelesek elsajátítani a népszámlálás, valamint az adatgyűjtési és felügyeleti alkalmazásokon való munka módszertanát, kötelesek ötnapos képzést tartani a számlálóbiztos-jelölteknek, továbbá kötelesek figyelemmel kísérni a rájuk bízott területen a népszámlálás lebonyolítását, ellenőrizni a hozzájuk beosztott számlálóbiztosok munkáját, szükség szerint útbaigazítást adni a népszámlálás folyamán a számlálóbiztosoknak, valamint segíteni őket a felmerülő vitás helyzetekben. Egy oktató általánosságban hét számlálóbiztos munkájának felügyeletét végzi.

Megbízatási időszak

2022. augusztus 23-ától október 31-éig

Megjegyzés: a számlálóbiztos-jelöltek munkaidő beosztása a képzések, a terepi munka előkészületei és a népszámlálás terepi lebonyolítása alatt A tevékenységi tervvel összhangban történik, és magában foglalhatja a hétvégi munkát is.

A jelöltnek az alábbi általános feltételeknek kell eleget tennie:

a Szerb Köztársaság állampolgára legyen;
a Szerb Köztársaság területén lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezzen;
a bejelentő ív kitöltésekor 18. életévét betöltötte;
legalább négyéves középiskolai végzettséggel rendelkezik;
nem volt legalább hat hónapon át tartó börtönbüntetésre ítélve, vizsgálati eljárás nem indult ellene és büntetőeljárás sem folyik ellene.
Külön feltételek, melyeket a jelöltnek teljesítenie kell:
számítógépes munka ismerete (MS Office, internet) – esedékes a jelöltek tudásának felmérése;
megbízatásának időszakában lehetősége van saját számítógép használatára és az internet-hozzáféréshez.

A kiválasztott jelöltekkel:

Ideiglenes és alkalmi munkavégzési szerződés kerül megkötésre (munkanélküliekkel, nem teljes munkaidőben foglalkoztatottakkal, öregségi nyugdíjasokkal) vagy  Kiegészítő munkavégzési szerződés kerül megkötésre (másik munkavállalónál teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek, illetve akiknek nem a Szerb Köztársaság a munkáltatója).

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az Intézet nem felel az alkalmazott személyek jogainak esetleges elvesztése miatt, amely munkajogi státusuk és munkatérítés megvalósításának megváltozása miatt következhet be (pl. családi nyugdíj vagy munkanélküliségi térítés folyósításának felfüggesztése stb.).