2022. augusztus 8., hétfő

A romák helyzetén javítanak

Tanácskozás Magyarkanizsán a helyi akcióterv kidolgozásáról

Szerda délelőtt a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ épületében szakmai összejövetelt tartottak, ahová olyan részvevőket hívtak meg, akik naponta foglalkoznak romákkal és az ő helyzetük megsegítésével. A téma a helyi akcióterv kidolgozása volt, amelynek célja a romák helyzetének a javítása.

– A Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai és Esélyegyenlőségi Titkárság 200 ezer dinárt hagyott jóvá tervdokumentáció kidolgozására. Ezen akcióterv a Magyarkanizsa község területén élő roma populáció lakhatási körülményeinek javítására és az életkörülményeik javítására szolgál, amelyhez az önkormányzat szintén 200 ezer dinárral járult hozzá. A terv elkészítésében a szociális központ szakmunkatársai mellett részt vesznek a kulturális intézmények, az oktatási intézmények, az egészségügyi szervezetek, a helyi közösségek és a Vöröskereszt szakmunkatársai is. Az akciótervet egy kutatómunka alapján végeztük, amelyben többek között a lakhatási körülményeiket és az iskolai végzettségüket vizsgáltuk – foglalta össze Bicskei Ibolya, a magyarkanizsai községi tanács szociális védelemmel megbízott tagja.

Magyarkanizsa község területén több intézmény is foglalkozik a romákkal, a sikerességhez kulcsfontosságú az intézmények munkája és a befogadók szerepe.

– A találkozóra igyekeztünk meghívni minden kulcsintézmény képviselőit, azokat a munkatársakat, akik mindennap foglalkoznak a roma lakossággal, gyerekekkel, felnőttekkel, idős személyekkel. Fontos, hogy minden terület képviseltesse magát, hiszen a kérdőívek és a terepi munka alapján egyértelmű, hogy elsősorban az oktatás, az egészségügy, a lakhatás, a kommunális infrastruktúra, illetve a sport-szabadidő és a biztonság területén jelentkeznek a legnagyobb problémák. A mi községünkben a romák a 2011-es népszámlálás szerint 2,35 százalékát teszik ki a lakosságnak, ami azt jelenti, hogy kicsivel több, mint 500 személy vallotta magát romának. Ez a szám nem reális, 2011 már rég volt, ezért is fontos, hogy hamarosan újabb népszámlálás következzen, illetve hogy ezen emberek felvállalják a mivoltukat és az identitásukat – tette hozzá Telek Krisztina pszichológus, a Szociális Központ igazgatója.

Az igazgatónő a tanácskozáson hangsúlyozta, hogy a romákat a sportban, a kultúrában és a mindennapi tevékenységekben is támogatni kell.