2022. augusztus 18., csütörtök

Elballagtak a nyolcadikosok

A szenttamási, tordai és nagykikindai ballagáson is ott voltunk

SZENTTAMÁS

Zsivaj, ének, szavalatok, taps és könnyek. Röviden ez jellemezte az idén a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola nyolcadikosainak 2022. június 17-én tartott ballagását, amely ünnepi és hálaadó szentmisével kezdődött. Felemelő érzés volt látni a VIII/3 osztály diákjait, amint Zsúnyi Tibor plébánossal, az iskola igazgatójával, a tanítókkal és tanáraikkal közösen adtak hálát a Jóistennek az elmúlt nyolc évért, az összetartozásért. Tibor atya kifejtette, a ballagók számára egy szakasz véget ért, lassan kinyílik egy másik ajtó, amelyen túl az ismeretlen és a nagybetűs Élet vár mindenkit. Szerinte ezt úgy kell érteni, hogy az egész élet felfelé vezető lépcső, amelyen most sikerült egy fokkal feljebb lépni, a második lépcsőfok a középiskola lesz és így tovább.

A ballagókat és az egybegyűlteket Munjin Szokola Erika igazgatónő is köszöntötte, aki elmondta, az idén három nyolcadik osztályból 62 diák ballag. Az évfolyam diákja címet a magyar tagozaton Varnyú Kristóf, a szerb tagozaton pedig Anja Kovačev kapta.

Hallgató Valéria, a magyar osztály osztályfőnöke felszólalásában kiemelte, Varnyú Kristóf szép eredményeket ért el a magyar nyelvből, kémiából és a biológiából tartott versenyeken, utóbbiból kijutott az országos döntőre, ahol harmadik lett.

Vörös Adrianna, a VIII/1 osztály osztályfőnöke elmondta, kihívásokkal teli évek vannak a diákok mögött, de a járvány alatti nehéz időszakot is mindannyian sikeresen átvészelték, és a legnehezebb időszakban is bátorították egymást.

A ballagás a diplomák, ajándékok és vándortarisznya átvételét követően a nyolcadikosok közös énekével ért véget, majd színes léggömbök suhantak a magasba.

TORDA

Szombaton délelőtt a tordai Ady Endre Általános Iskola nyolcadikosai is elbúcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól, nevelőiktől, tanítóiktól. Ez az iskola a pálmajori (Banatsko Karađorđevo) Nikola Tesla Általános Iskola kihelyezett tagozataként működik.

A tíz ballagó diák közül kilenc tordai, egy pedig törzsudvarnoki, emelte ki Kovács Zsuzsanna igazgatóhelyettes. Bacsik Attila, a végzősök osztályfőnöke kiemelte, hogy a négy együtt töltött év alatt a diákok sokat fejlődtek, tudást és tapasztalatokat szereztek. A szülők nevében Hoffmann Donald köszönte meg a tanárok odaadó munkáját.

– Az, hogy ezek a lányok és fiúk most itt állhatnak, az az önök gondoskodó szeretetének és türelmének is köszönhető. Nyolc éven át önöktől olyan tudást szereztek gyermekeink, mely kiváló alapul szolgál majd a további útjuk során – hangsúlyozta a szülő.

Az alkalmi beszédek és a műsor után kiosztották a diákok számára a dicsérő okleveleket. A Magyar Nemzeti Tanács emléklapja mellé a hat kitűnő diák a Vajdasági ládafia című ajándékkönyvet kapta ajándékba. Az osztály két Vuk-díjas tanulója Hoffmann Dorián és Tóth Bettina. Bettina az év diákja is lett egyben.

NAGYKIKINDA

Pénteken este a nagykikindai Egység Művelődési Egyesület és a Kökénd Polgári Egyesület az idén is megszervezte a község magyar nyolcadik osztályos diákjainak ballagását. Együtt ünnepeltek a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola, a szajáni Móra Károly Általános Iskola és a kisoroszi Gligorije Popov Általános Iskola végzősei, igazgatói és tanárai.

A ballagás az Egység melletti református templomban vette kezdetét, ahol ft. Koncz Tibor nagykikindai plébános áldását követően a diákok osztályfőnökeikkel átballagtak az egyesület udvarába, ahol tanáraik, tanítóik, szüleik, rokonaik, barátaik részére alkalmi műsort adtak elő.

– Az 1980-as évek óta Nagykikindán a Szent Száva Általános Iskola és a Fejős Klára Általános Iskola magyar végzős diákjai együtt ballagtak. Mindig is az volt a szokás, hogy a református templomban megkapták az áldást, onnan átballagtak ide, az Egység ME épületébe, és itt ünnepi műsort adtak elő. Néhány évvel ezelőtt a Szent Száva Általános Iskolában megszűnt a magyar nyelvű oktatás, a Fejős Klára Általános Iskolában pedig egyre kevesebb a magyar ajkú diák, és ezért döntöttünk úgy néhány évvel ezelőtt, hogy összefogjuk a község általános iskoláinak magyar diákjait, és megszervezzük a közös ballagásukat, melyet a Magyar Nemzeti Tanács is támogat. A diákok magyar szokások szerint ballagnak el, megkapják a batyukat is, amelyeket az idén is a Viola kézimunka-szakcsoport készített el – mesélt a szokásról Tóth Ramóna, az Egység ME elnöknője.

Az ünnepi műsort követően Tóth Ramóna, a Kökénd Polgári Egyesület és az Egység ME nevében kiosztotta a ballagók számára a dicsérő okleveleket és a könyvjutalmakat is. A nagykikindai községben az idén négy magyar diák lett Vuk-díjas, Szemerédi Orsolya, Ert Lea és Berta Bianka Kisoroszról, Borsi Balázs szajáni végzős pedig a Vuk-díj mellett iskolájában az év diákja címet is kiérdemelte.