2022. augusztus 8., hétfő

Szorgalom és kitartás

A jogászösztöndíj kedvezményezettjei sikeresen vették az első akadályokat

Másodszor hirdette meg a Magyar Nemzeti Tanács Magyarország igazságügyi minisztériumának támogatásával a jogászösztöndíjat, az idén 20 elsőéves hallgató számára. Az ösztöndíjasok tanévenként 10 hónapon át részesülnek a havi nettó 100 ezer forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban. A pályázatokat június 30-a 14 óráig lehet benyújtani (https://www.mnt.org.rs/osztondijprogram/palyazat).

A jogászösztöndíj elnyerése nem zár ki semmilyen egyéb ösztöndíjat, a hallgatók bármelyik másikat megpályázhatják, akár az MNT általános felsőoktatási ösztöndíját is. A programnak része az ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzés.

Az MNT felsőoktatási ösztöndíj-rendszere tavaly gazdagodott a jogászösztöndíjjal, amelynek célja választ adni a magyar ajkú jogászok hiányával kapcsolatos problémára, illetve hozzájárulni a részarányos foglalkoztatás elvének minél hatékonyabb megvalósításához, azaz ahhoz, hogy a gyakorlatban is magyarul lehessen ügyeket intézni, vagy érvényesíteni a jogokat. A tavaly meghirdetett pályázat tíz elsőéves joghallgatót szólított meg, ám végül 17-en jelentkeztek, és mivel a támogató kibővítette a keretet, mindannyian aláírhatták a támogatási szerződést. Az elmondottak értelmében a tavaly támogatásban részesült ösztöndíjasok közül 11-en a szabadkai Gazdasági és Igazságügyi Jogi Karra iratkoztak, 6-an pedig az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karára. Lapunk munkatársa négy ösztöndíjassal beszélgetett, eddigi tapasztalataikról kérdezve őket.

FELVÉTELI FELKÉSZÍTŐ ÉS SEGÍTŐKÉSZ TANÁROK

Az óbecsei Bozsóki Nina már gyerekkorában azt mondta, hogy ügyvéd szeretne lenni. Így értelemszerűen szinte mindig is az volt a terve, hogy a középiskola elvégzését követően jogtudományi karra felvételizik. Mivel a szerb nyelvet jól beszéli, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karára felvételizett.

Bozsóki Nina
Bozsóki Nina

– Mindig is beszédes ember voltam, emiatt sokan mondták már gyermekkoromban, hogy az ügyvédi pálya tökéletesen megfelelne számomra. Középiskolásként nem egy alkalommal besegítettem egy ügyvédi irodában, az ott szerzett tapasztalatok csak tovább erősítették az ügyvédi pálya iránti vonzalmamat. A felvételi vizsgát szerb nyelven szervezték meg. Elsősorban nyelvtanból állt, így ezt nem is lehetne más nyelven megszervezni. Mivel felkészítő órákat is szerveztek, a felvételi szerintem nem volt különösebben nehéz. Az egyetemen sem tapasztaltam hátrányos megkülönböztetést. Szerintem számos tanár a magyar hallgatókkal esetenként elnézőbb, volt már rá példa, hogy amikor valamelyik magyar ajkú hallgatónak a vizsgán nem jutott eszébe egy-egy szerb szó, azt a tanár kimondta helyettünk, de ez nem befolyásolta az osztályzatot. Ahogyan azt már említettem, a szerb nyelvvel soha nem voltak nehézségeim, ugyanakkor nem ugyanaz szerb nyelven tanulni, mint például a barátaimmal szerbül beszélgetni. Ezért talán valamelyest lassabban haladok a tananyaggal, mint ahogyan akkor haladnék, ha magyarul tanulnék, ám mostanra ebbe is belejöttem. Az ösztöndíj mindenféleképpen kitartásra, illetve szorgalmas tanulásra ösztönöz. Az MNT általános ösztöndíja, amit szintén elnyertem, további segítség, ennek köszönhetően a jogászösztöndíj egy részét félre tudom tenni – számolt be tapasztalatairól Bozsóki Nina, aki a diplomázást követően Óbecsén szeretne ügyvédként dolgozni. 

FELVÉTELI SZERBÜL, DE TELJESÍTHETŐ

Az egyetemi felvételit megelőzően elsősorban a nemzetközi kapcsolatok területe és a jog iránt érdeklődött, utóbbi mellett függetlenül az ösztöndíj miatt döntött, emelte ki a palicsi Bognár Emese, aki az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának elsőéves hallgatója. Beszélgetőtársunk szintén teljesíthetőnek minősítette az itt megszervezett szerb nyelvi felvételi vizsgát. Szorgalmasan készült a felvételire és az eredménnyel is elégedett volt, tette hozzá Bognár Emese, mondván, hogy az első évfolyam kezdetén elsősorban azt élte meg nehézségként, hogy szerbül kellett tanulnia.

Bognár Emese
Bognár Emese

– Idővel ezt az akadályt is sikeresen vettem, mostanra hozzászoktam ahhoz, hogy szerbül kell tanulnom. Egyelőre elégedett vagyok a tanulmányi előmenetelemmel, a következő vizsgaidőszakra csupán néhány vizsgám maradt. A tanárok és a társaim tekintetében semmilyen rossz tapasztalatom nincsen, nem ért hátrányos megkülönböztetés a nemzeti hovatartozásom miatt. Én nagyon szeretem a jogi kart. Továbbra is az a tervem, hogy a nemzetközi jog irányába orientálódjak. Már nagyon várom ezt a tárgyat, ami majd a második évfolyamon lesz aktuális – fejtette ki Bognár Emese.

Az ösztöndíjjal kapcsolatban elmondta, hogy az óriási terhet vesz le saját és szüleinek válláról. Mint hozzátette, az MNT általános ösztöndíját szintén sikeresen pályázta meg.

MAGYARUL FELVÉTELIZHETETT

A szabadkai Molnár Daphne a középiskola negyedik osztályában még úgy tervezte, hogy a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra felvételizik, ám hosszas gondolkodást követően rádöbbent, hogy mivel értesülései szerint már nagyon sok az óvópedagógus és az iskolapedagógus, talán érdemesebb lenne olyan szakmát választania, amelyikkel később jobbak lesznek az érvényesülési lehetőségei. Habár a jogászösztöndíj valóban hatalmas segítség a családnak, valójában ettől függetlenül döntött a jogászpálya mellett, jegyezte meg Molnár Daphne, aki a szabadkai Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kar elsőéves hallgatója. Ezen a karon magyarul is lehet felvételizni, a felvételi vizsga általános műveltségi tesztből áll.

Molnár Daphne
Molnár Daphne

– A lehetséges kérdések lajstromát a felvételi vizsgát megelőzően megkaptuk, így tudtunk készülni. A felvételizők választhattak a szerb és a magyar nyelvű teszt között, én éltem a lehetőséggel és magyarul felvételiztem. A szerb nyelv számomra nehezítő körülmény, bár mostanra egyre kevésbé az. Az első évfolyam kezdete óta több szakszótárt is használok, ezek sokat segítettek abban, hogy figyelemmel tudjam kísérni az előadásokat, mint ahogyan az is, hogy az első évfolyamon volt magyar tanárunk, illetve tanársegédünk. Mindemellett a karon magyar jogterminológiai gyakorlatokat szerveztek az ösztöndíjasok, azaz a magyar hallgatók számára – nyilatkozta Molnár Daphne.

Az MNT ösztöndíjasa egyelőre nem tudja, hogy a jogi pálya melyik területén képzeli el a jövőjét, szavai szerint számára jelenleg az a legfontosabb, hogy mielőbb és minél sikeresebben diplomázzon, azaz haladjon ennek az állomásnak az irányába. Molnár Daphne a jogászösztöndíj mellett ugyancsak elnyerte az MNT általános ösztöndíját is.

SZERB–MAGYAR TERMINOLÓGIAI GYAKORLAT

„Gyerekkoromban kijelentettem, hogy bizony én ügyvéd leszek, tehát a hivatás iránti érdeklődés régebbről gyökerezik. Mindig is érdekelt a jogi szakma minden csínja-bínja. Középiskolai tanulmányaimat Zentán végeztem, jog és adminisztráció szakon. A jogászösztöndíj csak segített abban, hogy végül könnyebben döntsek a pályaválasztás vonatkozásában” – fogalmazott a zentagunarasi Bata Kornél, a szabadkai Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kar elsőéves hallgatója.

Bata Kornél
Bata Kornél

– A felvételi vizsga teljesíthető, persze akkor, ha az ember elég időt és energiát szán a felkészülésre. Felvételizni szerb és magyar nyelven egyaránt lehetett, választhattunk. A bejutás, mint ahogyan később a bent maradás, a szék melegítésétől, vagyis a szorgalomtól, és nem a szerencsétől függ. Az első évfolyamon voltak nehéz időszakok, az első megpróbáltatásoknál gyakran feltettem magamnak a kérdést, hogy valóban kell-e ez nekem, vagy vannak-e nekem megfelelő képességeim ahhoz, hogy átjussak az akadályokon. A szerb nyelv tekintetében nem álltam a helyzet magaslatán, ám idővel minden javulni kezdett, úgy a hozzáállás, mint a kedv. Az első szemeszterben egy tantárgyból magyarul vizsgázhattam, de szerb–magyar jogi terminológiai gyakorlatunk is volt mindkét szemeszterben. Ez nagyban hozzájárult a szövegek könnyebb megértéséhez és elősegítette a felzárkózást. Véleményem szerint ez fontos, ugyanis kétnyelvű jogászpalánták vagyunk, ami megköveteli, hogy ismerjük és használni tudjuk úgy a szerb, mint a magyar terminológiát. Az első évfolyam végéhez közeledve, visszagondolva a tapasztalataimra, arra a megállapításra jutok, hogy azok abszolút pozitívak. Megéri kitartani. Az első sikerélmény és pozitív visszajelzés olyan löketet ad a folytatáshoz, amit nehezen lehet szavakkal leírni – osztotta meg tapasztalatait és gondolatait Bata Kornél.

Az ösztöndíjas szavai szerint külön említésre méltó, hogy a jogászösztöndíj mellett a hallgatók az MNT általános ösztöndíjára is jogosultak. Ennek köszönhetően nagyjából havi 50 ezer dinár jön össze, tette hozzá Bata Kornél, rámutatván: az egyetlen elvárás az, hogy tanuljon az ösztöndíjas.