2022. augusztus 10., szerda

Online felkészülés a záróvizsgára

Magyar nyelven is elérhetőek a nyolcadikosok számára a feladatok

A nyolcadik osztályos tanulók érettségire való felkészülésének segítésére az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium és az Oktatási és Nevelési Minőségértékelő Intézet elindította az eVežbaonica elnevezésű portált, amelyen a tanulók feladatokat oldhatnak meg, valamint a megszerzett tudásukat is tesztelhetik. A portál az evezbaonica.zvkov.gov.rs weboldlaon érhető el.
A portál a Belgrádi Egyetem Matematikai Kar és Szervezéstudományi Kar tanárainak együttműködésével jött létre.
A végzős tanulók hét tantárgyból – szerb nyelv mint anyanyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz és történelem – találhatnak feladatokat. A szerb nyelvű feladatok mellett magyar, albán, bosnyák, bolgár, román, ruszin, szlovák és horvát nyelven is megtalálhatók a feladatok. A tanulók tehát a saját anyanyelvükön gyakorolhatnak. A feladatokat nehézségi fok szerint három szintre: alap-, közép- és emelt szintre osztották fel.