2022. augusztus 13., szombat

Idejekorán kell lépni

Tanácskozás a nők és lányok elleni erőszak ellen Nagykikindán

A nagykikindai Szakmai Fejlesztési Központban kétnapos tanácskozást szerveztek A szexuális és az erőszak más formáinak áldozatául esett nők kezelése szakemberek segítségével és Az erőszakot megtapasztalt, marginalizált csoportokból származó nőkkel való munka című programok részletesebb bemutatása céljából.

Tóth Ramóna, a városi tanács nemzeti kisebbségekért, a nemek közötti egyenlőségért és családgondozásért felelős tagja felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen összejövetelek kiváló alkalmat adnak arra, hogy az illetékes hatóságok minél előbb észrevegyék, felismerjék a problémák első jeleit, és fel is tudjanak ellene lépni.

– A családon belüli erőszak hosszú évek óta komoly probléma társadalmunkban, nyilván a világ elkésett a védekezéssel, de az ilyen összejövetelek lehetőséget adnak az intézményeinknek és a munkatársainknak arra, hogy többet megtudjanak erről a súlyos problémáról – mondta a tanácstag.

Az Integrált válasz a nők és lányok elleni erőszakra Vajdaságban – 3. fázis című projekt keretében megvalósuló összejövetelt a Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai és Nemi Egyenjogúsági Titkárság szervezte.

– A projektet az ENSZ-ügynökségekkel, valamint a Szerb Köztársaság Kormányával közösen szervezzük, élén az Egyenlőségi Koordinációs Testülettel. Titkárságunk képzéseket szervez szakértők számára, hogy segíthessenek a marginalizált csoportok erőszakot elszenvedett áldozatainak és a nemi alapú erőszak meghatározott formáiból származó erőszak női áldozatainak – mondta Anastasia Dakić, a projekt koordinátora.

A szeminárium két napja során a résztvevők kiemelt figyelmet szentelnek a marginalizált csoportokhoz tartozó nőkhöz való viszonyulás fontosságáról, köztük a fogyatékkal élő nőkhöz, a roma nőkhöz és a vidéki nőkhöz, akik sokkal kevesebb információval rendelkeznek arról, hogyan kell segítséget kérni:

– Az erőszak meghatározott formáival foglalkozunk, mint például a szexuális erőszak, a nemi erőszak, az üldöztetés, a kényszerházasság tekintettel arra, hogy azoknak a nőknek, akik túlélik az erőszakot, olyan szükségleteik vannak, amelyek gyakran kielégítetlenek maradnak, mert az intézmények nem ismerik fel az erőszakot és az azokból eredő problémákat – mutatott rá Danica Todorov, a szeminárium előadója.