2022. december 2., péntek
OLVASNI JÓ!

Huszonnégy díjazott részesült könyvjutalomban

Alsó tagozatos diákok számára tartottak felolvasási versenyt az MTTK-n

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Hallgatói Önkormányzata tegnap másodízben szervezte meg az Olvasni jó! – Felolvasási verseny alsó tagozatos diákok számára című rendezvényét az MTTK épületében. A megmérettetésen minden alsó osztály 1-1 kategóriát képezett. Mint megtudtuk, a négy csoportba összesen 157 kisdiák jelentkezett Vajdaság egész területéről. Az elbírálást az MTTK tanárai – doc. dr. Zakinszki Toma Viktória, doc. dr. Beke Ottó, Törteli Telek Márta, valamint Huszka Márta könyvtáros – és egy gyermekzsűri végezte, amelynek tagjai a szabadkai Majsai Úti Általános Iskola 7. osztályos tanulói közül kerültek ki. A résztvevők egy előre meghatározott kötelező és egy választott szöveggel érkeztek a versenyre. Az idei program témája a varázslat volt, melyen a magyar tündérmesék, illetve népmesék kaptak nagyobb szerepet.

Dr. Beke Ottó, a zsűri egyik tagja kiemelte, hogy számára kiemelkedő fontosságú, hogy a gyerekek pontosan és szépen artikulálva olvassanak, illetve mérvadó az olvasott szöveg megvalósításának a pontossága is. Hozzátette, lényeges még, hogy a felolvasó diák mennyire tudja és meri kibontakoztatni saját személyiségét a felolvasás folyamatában, így a prozódiai jellemvonások kifejezésre juttatása és a saját személyiségének a tükrözése is az elbírálás tárgyát képezi.

Fotó: Dér Dianna

Az első osztály díjazottjai: első helyezésben részesült Horváth Virág, másodikban Telečki Luca, a harmadik helyezett pedig Námesztovszki Bence lett. Különdíjban részesült Molnár Marcell, Simonyi Emese és Samu Bianka. A második osztály díjazottjai: első helyezett Presburger Janka lett, második Vukelity Liza, a harmadik pedig Búcsú János. Különdíjban részesült Negyela Ádám, Gyólai Fanni és Sziveri Móra Janka. A harmadik osztály díjazottjai: az első díjat Tóth Bendegúz nyerte el, a másodikat Simon Dorotea, a harmadikat Csehák Emma. Különdíjban részesült Jurcsák Renáta, Torma Tamás, Sulc Márk. A negyedik osztály díjazottjai: az első helyezett Lékó Balázs Zétény, második Meznerics Zalán, a harmadik pedig Hugyec Adrienn. Különdíjban részesült Kormányos Dorina, Bulátović Blanka és Pijukovity Tifáni.

A díjazottak a Forum Könyvkiadó Intézet jóvoltából könyvjutalomban részesültek.