2022. augusztus 8., hétfő

Bentlakásos otthont szeretnének

Működési engedéllyel dolgozik a fogyatékkal élő fiatalokkal foglalkozó magyarkanizsai intézmény

Hivatalos működési engedélyt kapott az önkormányzat által fenntartott Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, mely az értelmi és testi fogyatékkal élő fiatalokat tömöríti egybe. Ahogy az intézmény igazgatója, Tolnai Csaba fogalmazott, működésük a tapasztalatok alapján joggal és bátran kimondható, hogy elengedhetetlen. Mit sem bizonyít jobban, hogy az egész község területéről utaztatják a fiatalokat, akikkel szakemberek foglalkoznak, némi szabad időt juttatva így a szülőknek, akiknek állandó gondoskodásban kell  részesíteniük felnőtt gyerekeiket. A központ munkája néhány éve kibővült, amikor a horgosi épületet is sikerült megnyitniuk, így a felhasználók száma is növekedhetett, ugyanis folyamatosan bővül azok listája, akik az intézmény szolgáltatásait igénybe vennék, olyannyira, hogy várólistásaik is vannak. Az igazgató elmondta, hogy a működési engedély, melyet a közelmúltban kaptak kézhez, valójában egy alap a későbbi munkájukhoz.

– A fejlődést biztosító dokumentum a most megszerzett működési engedély, melyet 2016 derekán kérelmeztünk először. Tavaly májusban Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa község polgármestere közbenjárására és a szociális ügyekkel megbízott miniszter asszonnyal való tárgyalása akkor azt eredményezte, hogy négy szakmunkatársat vehettünk fel határozatlan időre, ez is az egyik alapfeltétele volt a licensz megszerzésének – mondta az igazgató, és kifejtette, hogy bennlakásos lakóotthont szeretnének létrehozni, amelyhez megfelelő alapítót kell találniuk tartományi vagy köztársasági szinten.

Bicskei Ibolya, a Községi Tanács szociális védelemmel megbízott tagja örömét fejezte ki az engedély megléte miatt, és elmondta, hogy sok közös és erőteljes munka eredménye a központ megfelelő működése.

– Magyarkanizsa önkormányzata 2009 derekán azzal a céllal alapította meg a központot, hogy intézményesítse a község területén élő testi és értelmi fogyatékos személyeknek nyújtandó segítséget, és a velük való foglalkozást. A Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ elsődlegesen  napközis ellátásukat kívánta biztosítani, mely szolgáltatásforma a mai napig az intézmény fő profilja. A napközis szolgáltatás célja a felhasználók életminőségének javítása. A velük való foglalkozások során elsődlegesen a szociális, pszichikai és fizikai képességeik megtartására és fejlesztésére törekednek az intézmény munkatársai. Ezen készségek alkalmassá tehetik őket a közeljövőben egy teljesebb, emberhez méltóbb, önálló életvitelre. A törvényben foglaltak értelmében az intézmény alapítója egyben a fenntartója is, azaz az éves működéséhez szükséges anyagiakat köteles biztosítani. A magyarkanizsai községi képviselő-testület a községi költségvetésen keresztül biztosítja a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ fenntartásához szükséges anyagi eszközök tetemes részét. A felhasználók hozzájárulnak a költségek fedezéséhez, és a hozzájárulási díj nagyságát az érvényben lévő községi szabályzatok alapján határozzák meg. A szükséges anyagi feltételek biztosítása a községi költségvetésből jóváhagyott összeg, a felhasználók hozzájárulásából és a lehetséges projekteszközökből tevődik össze. Önkormányzatunk ilyen szempontból egyedülálló az országban. A különböző szociális szolgáltatások nyújtásának engedélyezését, licenszét a szociális törvény írja elő, magát a procedúrát pedig egy 2013-ban elfogadott engedélyezési szabályzat határozza meg. Ennek értelmében minden szociális szolgáltatást nyújtó intézményt törvény kötelez működési engedélyének  megszerzésére. Ennek hiányában hosszabb-rövidebb időn belül kénytelen beszüntetni működését, szolgáltatásait – magyarázta el Bicskei Ibolya.

A központ felhasználói és dolgozói kiváltképp örülhetnek, hiszen a működés garantált, és talán még a közeljövőben hírt adhatunk sokak vágyáról, a lakóotthon kiépítéséről is.