2022. augusztus 13., szombat

A lakás nem szolidáris

Új újságíró-nemzedék felnövekedésével gyakran régi nyelvi hibák „jönnek elő”, olyanok, amelyekről úgy gondoljuk, hogy már évtizedekkel ezelőtt „egyszer s mindenkorra” tisztázták ezeket a nyelvészek. A szocializmusban például szinte minden községben és folyamatosan épültek szolidaritási lakások, így a sajtóban is nagyon gyakran jelentek meg az ilyenfajta lakásokról szóló írások. Sokszor nyelvi hibával, szolidáris lakásként. Nem is hagyták ezt szó nélkül a nyelvészek, aminek eredményeként lassan a helyes szolidaritási szó állt az előbbinek a helyére. Újabban sokkal kevesebb szolidaritási lakás épül, ezért a médiumokban sem gyakori szereplők, ha mégis, akkor viszont szinte következetesen hibásan. Lássunk néhány példát a sajtóból!

Újabb nyolc szolidáris lakás talál gazdára (címként). És egy tudósítás részlete: Az Újvidéki Lakhatási Bizottság nemrégiben nyilvánosságra hozta azoknak a pályázóknak a listáját, akik kedvezményezett áron juthattak az önkormányzat által épített szolidáris lakásokhoz. (Ebben a mondatban van még egy, a témánkhoz hasonló hiba, ezért majd visszatérünk arra is.)

Az értelmező szótár szerint a szolidáris melléknév kissé választékos, a jelentése pedig: „Valakivel egyetértő, vele közösséget vállaló, érte alkalomadtán helytálló <személy>. Szolidárisnak vallotta magát társával. Szolidárisak vagyunk egymással ebben az ügyben.”

A szolidáris melléknév az említett mondatokban a lakás jelzőjeként szerepel, márpedig – miként a szótári értelmezésből megállapítható – nem a lakás szolidáris, hanem azok, akik építették, akik összeadták rá a pénzt, tehát szolidáris alapon épültek, így a szolidaritás szóhoz van közük. Ez a szó pedig főnév. Jelentése: „A másokkal való összetartás, a mellettük való határozott és tudatos kiállás, ami a segítés formájában nyilvánul meg.” Ha melléknevet képezünk belőle, létrejön a szolidaritási (lakás). Gyakori az előfordulása, létezik például Európai Szolidaritási Testület, szolidaritási hozzájárulás (ebből épülnek vagy egykor épültek az említett lakások is), szolidaritási sztrájk stb. A lakásokra vonatkozó példánkhoz nyelvi szempontból talán a következő mondat áll legközelebb: „Több mint 100 ezer ingyenes szolidaritási jegyet állított ki a vasúttársaság.” Ezeket a jegyeket az Ukrajnából érkezett menekültek kapták díjmentes utazásra a vasúton. Nem szolidáris, hanem szolidaritási jegyek.

Kissé másként tekinthetünk a következő példamondatra: Várjuk a szolidáris lakásfelajánlásokat az Ukrajnából menekülők támogatására. Itt nem a lakás jelzője a szolidáris, hanem a felajánlásé, amit azoktól várnak, akik szolidárisak a menekültekkel.

Persze nemcsak személyek lehetnek szolidárisak, hanem létezik szolidáris gazdaság, szolidáris rendszer stb. is. Ezek jellemzője, hogy szolidáris alapon működnek, ilyen a szerkezetük, szolidaritásra épültek.

A fönti újságcikkrészletben szerepel a kedvezményezett ár is. Ez esetben a kedvezményezett szó melléknév (az ár jelzője), de leginkább főnévi szerepben szokott megjelenni a szövegekben. Jelentése viszont nagymértékben eltér a kedvezményes melléknévtől, bár mindkettő ugyanarról a tőről fakad: a kedvezmény főnévből képezzük őket.

A kedvezményezett főnév rendszerint jogi vonatkozású, a szótári értelmezés szerint: „Haszonhoz jutó személy; az a személy, aki egy szerződésben kikötött szolgáltatást, pénzt vagy egyéb juttatást kap. Az eltartási szerződés kedvezményezettje a nagymama. Az unokám a kedvezményezett, ő fogja kapni az ellátást, amit én fizetek.” Illetve: „Kártérítést kapó személy; akinek a javára egy biztosítást kötnek. A férj életbiztosításának kedvezményezettje a feleség. A kötelező felelősségbiztosítás kedvezményezettje az esetleges károsult lesz.” Amennyiben melléknévként használjuk (kedvezményezett személy), a tartalma lényegesen akkor sem változik.

A kedvezményes szavunk viszont mást jelent. Lehet kedvezményes (csökkentett) az ár, a nyugdíj, kedvezményesen juthatunk bérlethez, kedvezményt jelenthet a részletfizetés. Számos engedmény ide sorolható: olyan áru vagy szolgáltatás, amelyekhez az ügyfél a megszokottól eltérő, számára előnyösebb föltétellel jut. Tehát szolidaritási lakást is kedvezményesen, a piaci árnál rendszerint sokkal olcsóbban osztanak ki a jogosultak között.