2022. július 1., péntek
MAGYARCSERNYE

Kihirdették a mezőgazdasági pályázat eredményeit

A magyarcsernyei önkormányzat május elején írta ki a kezdő mezőgazdasági termelőket támogató pályázatát. A tender keretösszege 3.000.000 dinár volt, melyet három részre osztottak fel. 1.600.000 dinárt a földművesek között, 1.000.000 dinárt a gyümölcs-, a zöldség- és a virágtermesztők között, 400.000 dinárt pedig a méhészek és a szőlészek között osztottak szét. Harminc jelentkező között egységesen 100-100 ezer dinárt osztottak szét.

Az elbírálás egy pontozási rendszer alapján történt. Számításba vették, hogy ki mennyi földterületen gazdálkodik, hány személynek van állandó munkaviszonya a családban, a pályázó életkorát, a háztartásban élők számát. A méhészek esetében az is számított, hogy hány kaptáruk van. A pontozási rendszer alapján megállapíthatjuk, hogy inkább azokat a fiatal termelőket támogatták, akik inkább a mezőgazdaságban képzelik el saját és családjuk jövőjét, ugyanis 30 pontot vitt, ha a háztartásban mindenki munkanélküli, 25 pontot adtak azért, ha a termelő 40 év alatti, a 40 év felettiek pedig csak 20 pontot kaptak. Megfigyelhető az is, hogy a pályázó minél kisebb földterületen gazdálkodik, annál több pontot kaphatott, 3 hektár esetében 30, 5 hektárig 20, 10 hektár felett pedig 10 pontot. A méhészek a földterületek helyett meglévő kaptáraik száma után kaptak pontokat, 10 kaptárig 30, 20 kaptárig 20, afeletti kaptárszám esetén pedig csak 10 pont járt.

A megpályázható eszközök listája a gyümölcs-, a zöldség- és virágtermesztők, valamint a szőlészek esetében volt a leggazdagabb. Fóliasátrak eszközbeszerzésére és felállítására, a gyümölcsösökben jégvédelmi hálók beszerzésére és felállítására, a többéves növénykultúrák körüli drótkerítések beszerzésére és felállítására, a termények szállításához és tárolásához szükséges dobozos raklapok beszerzésére, mosó-, illetve tisztító berendezések beszerzésére, válogatógép beszerzésére, amely nagyság szerint csoportosítja a terményeket, gyümölcsfák metszésére, zúzására, darabolására és a metszés utáni maradványok eltávolítására szolgáló eszközök beszerzésére, talajmegmunkáló, -megművelő és -trágyázó gépek beszerzésére, növényvédelmi, terményszállító és -kirakodó gépek beszerzésére, valamint öntözőrendszerek beszerzésére pályázhattak. Erre a tenderre tizennyolcan pályáztak, és habár minden dokumentáció teljes volt, tíz személynek ítélték oda az összeget.

A földművesek talajmegmunkáló, vető- és veteménybetakarító és növényvédelmi gépekre, valamint szállítóeszközökre pályázhattak. Ebben a kategóriában majdnem negyven sikeres pályázati anyagot nyújtottak be, de csak tizenhat jelentkezőt tudtak támogatni.

Ami a méhészeket illeti, új méhcsaládokra vagy eszközbeszerzésre pályázhattak. Ebben a kategóriában tízen jelentkeztek, de csak négyen kaptak támogatást.

A tender célja a mezőgazdasági üzemek jövedelmének stabillá tétele, a termelés növelése, a termelékenység és a termékminőség javítása, a termelési költségek csökkentése, a műszaki és a technológiai felszereltség fejlesztése, a versenyképesség növelése a hazai és külföldi piacok követelményeihez való alkalmazkodás mellett, az EU-s szabályokhoz, szabványokhoz, politikákhoz és gyakorlatokhoz való igazodás volt.