2022. június 29., szerda

Saját és gyermekeink jövője a tét

Francia vállalatokkal tartottak Újvidéken konferenciát a szennyvízkezelésről

Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke tegnap őexcellenciáját Pierre Cochard-ot, a Francia Köztársaság szerbiai nagykövetét fogadta, akivel a gazdasági és környezetvédelmi együttműködés további javításának lehetőségeiről tárgyalt. A tárgyalópartnerek egyetértettek abban, hogy Szerbia és Franciaország jó kétoldalú és hagyományosan baráti kapcsolata fontos alapja az összes területen megvalósuló együttműködésnek.

Mirović elnök rámutatott, hogy Vajdaság AT jó kapcsolatokat ápol a francia régiókkal, mindenekelőtt a Île-de-France (párizsi) régióhoz tartozó Val-d’Oise megyével, de számos egyesülettel és francia intézettel is. A megbeszélésen szó esett az innováció és a kultúra terén megvalósuló együttműködés elmélyítésének új modelljeiről is, amelyekben a beszélgetőpartnerek szerint nagyon sok lehetőség rejlik.

A beszélgetésen Cochard nagykövet kifejezte azon óhaját, hogy a közös érdeklődésre számot tartó területeken tovább elmélyítsék a kapcsolatokat, úgy értékelve, hogy Vajdaságnak kiváló lehetőségei vannak, és jó hely a befektetésekre.

A találkozó után Mirović és Cochard megnyitotta a Fenntartható vízgazdálkodás: a szennyvíztől az értékteremtésig című szemináriumot, amelyet a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja és Franciaország Nagykövetsége szervezett az Öko-önkormányzat (EKO opština) projekt keretében, azzal a céllal, hogy felmérjék a jelenlegi helyzetet és példákat mutassanak be a helyi vízgazdálkodás terén.

– A szennyvíz megfelelő kezelése elsősorban az egész társadalom számára fontos kérdés, és lényeges, hogy beszéljünk róla. Ez a konferencia azért nagyon jelentős, mert a helyi önkormányzatok képviselőinek lehetőségük lesz új ismeretekre szert tenni, és kapcsolatot teremteni a francia cégek, önkormányzatok és városok képviselőivel – mondta Mirović.

Szerinte ez az összejövetel egybecseng a tartományi kormány azon törekvéseivel is, hogy a környezetvédelem terén is javuljon a vajdasági élet.

– A jövőben még komolyabb munkára számítunk ezen a területen, mert ha az európai közösség részévé akarunk válni, akkor még keményebben kell dolgoznunk a környezetvédelmi normák emelésén. Ez a kérdés a mi és a gyermekeink jövőjét is érinti – mondta Mirović.
A szeminárium megnyitója után Cochard nagykövet rámutatott, a találkozó célja az volt, hogy Franciaország és Szerbia önkormányzatai, valamint francia cégek találkozhassanak és választ kínálhassanak a világ előtt álló környezeti kihívásokra.

Aleksandar Simurdić, a Európai Ügyek Alap igazgatója elmondta, hogy a konferencián a víz, a hulladékgazdálkodás, az üzleti és lakóépületek energiahatékonyságának, valamint az intelligens városok koncepciójának kidolgozásáról tárgyalnak.