2022. július 4., hétfő

Felújították a Gyenes-keresztet

Felsőhegyen keresztszentelőt tartottak a volt Gyenes-féle iskolánál álló keresztnél

Ft. Nagy József plébános vasárnap délután megszentelte a felújított Gyenes-keresztet Felsőhegytől hat kilométerre nyugatra, a Tornyosi út mentén. A keresztet annak idején, 1881-ben az egy évvel korábban létesült négyosztályos iskola mellett állíttatta Gyenes Urbán és fia, Mihály. A Gyenes család adta a telket az iskola megépítéséhez. Az iskolát száz év után 1981-ben lebontották, a keresztet pedig egy letört akácág ledöntötte. A Gyenes-keresztet Nagy Abonyi Arnold és családja újíttatta fel.

A több mint száz, a még meglévő környékbeli tanyákon élő hívő és számos zentai polgár jelenlétében megtartott keresztszentelésen Tari László zentai helytörténész számolt be a Gyenes-kereszthez és a volt Gyenes-féle iskolához fűződő levéltári kutatásainak eredményeiről:

– A közel másfél évszázados kereszt felújításával, illetve megszentelésével és megáldásával ismételten hitet teszünk amellett, hogy megőrizzük és ápoljuk keresztény emlékeinket. Annak idején elődeink e széles határban, messze a templomoktól, út menti kereszteket állítottak, hogy az arra járókat emlékeztesse Isten dicsőségére, és elhaladván mellette kalapot emeltek, vagy keresztet vetettek.

A tanyasi emberek valamikor ritkán jutottak el a falusi templomig. Ezért számukra jó időben kereszteknél, rossz időben tanyasi iskolák épületében tartottak vasárnapi szentmisét, mely után az összegyűltek bált rendeztek. Ezek voltak az ún. misebálak. Ritkán ugyan, de egyes helyeken még ma is szokásban van, hogy a tanyasi emberek számára a környékbeli kereszteknél mondanak misét vasárnap.

Régi szokás szerint a kereszteknek asszonyok, lányok viselték gondját. Általában szombatonként friss virágot vittek hozzájuk, halottak napján gyertyát égettek a tövükben.

Az út menti keresztek azonban nemcsak vallási célokat szolgáltak, hanem segítették a tájékozódást, jelölték a falu, a tanya, a birtok kezdetének és végének a határát. Érdekes módon az Alföldön, a tanyasi iskolák kiépülésével terjedt el leginkább a keresztállítás gyakorlata…

Ez a kereszt is az itteni volt Gyenes-féle iskolához kapcsolódik, és közvetlenül az iskola felépítése után jött létre. Zenta határában, a harmadik szállási iskolához Gyenes Urbán földbirtokos adott telket még 1873-ban. A város a következő évben már határozott is az iskola felépítéséről, de utána évekig húzódott annak ügye. Az itt lakók sürgetésére 1879 tavaszán végre hozzákezdtek az iskola létesítéséhez, amelyben 1880-ban indult meg az oktatás, első tanítója, Simrák László vezetésével. Az iskolát száz év után, 1981-ben bontották le.

A Gyenes-iskolánál lévő keresztet Gyenes Urbán földbirtokos és fia, Mihály állíttatták 1881-ben, Isten dicsőségére és Szűz Mária tiszteletére, a következő évben pedig 50 forint összegű alapítványi pénzt helyeztek letétbe a kereszt karbantartására és megóvására – mondta többek között Tari László a visszaemlékezésében.

A keresztszentelőn jelen volt Tóth Katalin, az Gyenes-féle iskola egykori tanítónője, aki 1965 szeptemberében kezdte meg a tanyasi diákok oktatását. Az iskolában egy osztályba járt elsőtől  negyedikig mind a 25-30 diák.