2022. július 2., szombat

Módosult a költségvetés

Döntött a kishegyesi községi képviselő-testület az állami földek erdősítéséről

Pénteken tartotta 22. rendes ülését Kishegyes község képviselő-testülete a jelenlegi összetételében. A jelenlevők 21 napirendit pontot vitattak meg, amelyek közül leglényegesebb a községi költségvetés módosítása volt. Ennek kapcsán Sárközi István, a képviselő-testület elnöke elmondta, hogy pozitív irányba változott a költségvetés.

– Az önkormányzat idei költségvetésének módosításával jogi és pénzügyi alapot teremtettünk két játszótér megépítésére, egy oktatási intézményben történő felújítás résztámogatására, a képviselő-testület ifjúsági irodájára számára új számítástechnikai berendezések vásárlására, valamint a község területén található négy kút modernizálására. Emellett köztársasági szintről jóváhagyást kaptunk hét közigazgatási munkahely állandósítására. Olyan munkahelyekről van szó, amelyeket idáig, a racionalizáció miatt, csak meghatározott ideig lehetett betölteni. A jóváhagyásnak köszönhetően hét dolgozónknak állandó munkaviszonyt tudunk teremteni, ami a község 2022-es káderügyi módosított tervébe is bekerül – számolt be az elnök.

A képviselők elfogadták az állami földek bérbeadását szabályzó programot az idei évre vonatkozóan, ami egy fontos újítást tartalmaz.

– Megteremtettük a lehetőséget a Komunál Közvállalat számára az erdősítésre. Egészen pontosan három hektár állami földterületet jelöltünk ki, amely alkalmas a csemetékkel történő beültetésre. Ez jogalapot teremt, hogy a későbbiek során a tartománynál pályázzunk erre a célra. Emellett szakmai bizottságot neveztünk ki a község területén lévő kóbor állatok ellenőrzését és megfékezését célzó program kidolgozására. Nem titok, hogy ez évtizedes probléma, ezért ennek a programnak a kidolgozását személyes felelősségemnek érzem. Tekintettel a probléma komolyságára és a közvélemény érdeklődésére, minden lépésről tájékoztatni fogjuk községünk polgárait – mondta el az elnök.

A képviselő-testület többek között elfogadta még a Dr. Márton Sándor Egészségház tavalyi munkabeszámolóját és az idei működési tervét, a testület elnöke pedig megköszönte az egészségház igazgatójának az intézmény és dolgozói tavalyi évi helytállását. A testület pályázatot írt ki a Komunál Közvállalat igazgatói tisztségére, mivel az eddigi vezető csak megbízott igazgatóként ténykedett egy éven át. Sárközi azt is elmondta, hogy a képviselő-testület első alkalommal nevezett ki gyermekjogi tanácsot. Ez a gyermekek jogaival foglalkozó szerv, ami jogalapot képez a tartományi és köztársasági források lehívására – tudtuk meg. A képviselők elfogadták három községi alapítású intézmény, a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény, a Kishegyes Község Turisztikai Szervezete és a Regionális Hulladéktároló Kft. vezetésében történő személycseréket is.