2022. június 29., szerda

A vízenjárók védőszentje

Bezdánban évente megemlékeznek Nepomuki Szent Jánosról – Mohácson ma tartják a hajósok ünnepét

Bezdánról úgy tartják, ez a vizek ölelésében lévő falu, némelyek szerint kisváros az ország legszebb települése. Nem véletlenül. A Duna közelsége, a csatornák, a csodálatos erdők igazán különlegessé teszik. A 19. század végén Kis Párizsnak is hívták, mert a hajósok magukkal hozták útjaikról a divatot és a helybeli hölgyek gyorsan elfogadták a kontinens divatközpontjaiban honos irányzatokat.

Gyertyás felvonulás a csatornapartra

A huszadik század elején a kimutatások szerint a lakosság 40 százalékának vízzel kapcsolatos foglalkozása volt, a vízből élt. Az elmúlt századok során voltak hajóskapitányok, matrózok, pákászok, vízimolnárok, de a hajóstársadalomhoz tartoztak az egykor hajóvontatással foglalkozó családok is. Egyes források szerint 1750-ben állították Bezdánban az első szobrot, s ezt éppen Nepomuki Szent Jánosnak, a vízenjárók, a hajósok, dereglyések, révvámosok, molnárok védőszentjének.

A védőszentnek nagy kultusza van Bezdánban (Fotó: nyugat-bacska-portal.info)

Nepomuki Szent János 1340-ben született Napomuk városában. Kanonok lett, de egyházjogot is tanult, majd IV. Vencel cseh király feleségének gyóntatója lett. Egy idő után arra kényszerítette a király, hogy kiadja felesége gyónási titkait, de ő erre nem volt hajlandó. Kínzások és megaláztatások után a király Prágában a Károly-hídról a Moldvába dobatta. Hamar elterjedt a hír, hogy a gyónási titok őrzése miatt kellett meghalnia. A legenda úgy tartja, amikor a folyóba esett, apró csillogó fényes pontok mutatták, merre van holttest.

Európa közkedvelt szentje Nepomuki Szent János, Csehország védőszentje. Vajdaságban több helyen is van szobra. Bácskertesen, Moholon is állítottak a hívek a hallgatás szentjének emléket, Szabadkán pedig két szobra is van. Bezdánban sok-sok évtizedig kultusza volt az 1721-ben boldoggá avatott, majd 1729-ben a szentek sorába került Nepomuki Szent Jánosnak.

A megemlékezés leglátványosabb része a jánoskázás

A bezdáni szobor a csatornaparton áll. Utoljára 2015-ben újították fel, s azóta ismét május 16-án, a védőszent napján megemlékezést tartanak a templomban és a szobornál is. A templomban idén is májusi litániát majd szentmisét tartottak, a szoborhoz gyertyás felvonulással mentek, ott is imádkoztak, ezt követően pedig a kajakosok és sárkányhajósok mécsesekkel díszített koszorút húztak a vízen. Ez a jánoskázás hagyománya, amit néhány évvel ezelőtt elevenítettek fel.

Bezdánban a néphit szerint a vízbe fúltat úgy tudják megtalálni, ha deszkadarabokra mécseseket helyeznek és úsztatják a vízen. A mécsesek ott állnak meg, ahol a holttestet keresni kell. A hajósok védőszentje mutatja meg a helyet.

Lampionok repültek a magasba

Mohácson vagy Baján is ápolják a vízenjárók védőszentjének kultuszát. Akárcsak Bezdánban, ezeken a településeken is néhány évvel ezelőtt élesztették újra a dunai hajósok látványos ünnepségét. Mohácson ma, szombaton tartják Nepomuki Szent János emlékére a rendezvénysorozatot. Nem csak a helybeli, de a távolabbról érkező csónakosokat is várják, hogy minél több jánoska (úszó mécses) legyen a folyón.