2022. július 1., péntek

Naperőmű épül Törökfalunál

Adán növelték a költségvetési támogatást a két közvállalatnak a vízgyár építése és a strandfürdő fejlesztése végett

Az adai képviselő-testület a csütörtök esti 21. ülésén az idén már második alkalommal ütemezte át a 2022-es községi költségvetést, amelynek teljes összege 132 millió dinárral növekedett. A költségvetés legjelentősebb változtatásai között szerepel a vízgyár építése végett a Standard kommunális közvállalat feltőkésítése, amelynek összegét megemelték 23 millió dinárral, így erre a költségvetésből összesen 35 millió dinárt fordítanak. Az Adica üdültetési közvállalat feltőkésítésének az összegét 28,3 millió dinárral emelték, így 101 millió dinárra növekedett a közvállalatnak szánt költségvetési összeg. A 28,3 millió dinár legnagyobb részét a csúszdás medence lefedésére szánják. Az adai Műszaki Iskola épületének javítására újabb 9 millió dinárt hagytak jóvá a költségvetés-módosításban. Ezt követően a képviselő-testület határozatot fogadott el a két közvállalat feltőkésítéséről, amely a Standard esetében 35 millió dinárt, az Adica esetében pedig 52,3 millió dinárt jelent.
A képviselő-testületi ülésen összesen tizenhét napirendi pont szerepelt. A képviselők megszavazták többek között, hogy megkezdődjön a fotovoltaikus naperőmű és a csatlakozási kábelvezetékek, valamint a multimódusú optikai vezetékek nyomvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása, amely elengedhetetlen a tervezett beruházáshoz. A tervek szerint a 9,9 megawatt (MW) teljesítményű naperőmű Törökfalu közelében, az egykori Május 1. mezőgazdasági birtok melletti parcellán épülne meg a belgrádi Forest Energy Kft. beruházásaként. A részletes szabályozási terv kidolgozásának teljes költségét a beruházó cég állja. A képviselő-testület jóváhagyta a Standard kommunális közvállalat 2022-es évi ügyviteli programjának módosítását, ami a vízgyár kiépítése miatt vált szükségessé. Majd jóváhagytak több 2021-es évre vonatkozó jelentést, köztük a községi környezetvédelmi alap pénzeszközeinek felhasználásáról, a zentai Történelmi Levéltár munkaprogramjáról, a Szarvas Gábor Könyvtár pénzügyi programjáról, az adai II. és a törökfalui helyi közösség munkájáról, illetve a községi törzskar tevékenységéről. Emellett a képviselők megszavazták a könyvtár 2022-es évi munkatervét, illetve a köztársasági kommunális felügyelőség utasítására pontosították a tisztaság fenntartására és a vízellátásra vonatkozó községi rendeletet.