2022. június 29., szerda
EGY EZOTÉRIKUS TANÁCSADÓ NAPLÓJÁBÓL

Szabad, vagy nem szabad?

A rovatban részleteket találhatnak azokból a beszélgetésekből, amelyeket az eltelt 20 évben jegyeztem fel. Minden történet valódi, csak a neveket változtattam meg, a klienseim iránti diszkréció miatt. Bizonyára mindenki talál valami hasznosat a maga számára.
– Hallottam, hogy a rúnajeleknek milyen erős és csodálatos hatásuk van. Eddig nem mertem kipróbálni, mert azt hallottam, hogy skandináv eredetűek, Odin istenséghez kötődnek, az én vallásom pedig katolikus, s féltem, hogy ez ellentétben lenne vele. De azt is bevallom, hogy a szertartásoktól, a rítusoktól is tartottam, de azután rájöttem, hogy ez is egy szokás, egy népi szokás, s az egyháznak is vannak rítusai, s mindez pozitív dolgokat szolgál. Ezért kipróbáltam a múltkor, s pozitív benyomást keltett bennem, főleg, amikor csodálatos imát is kaptam öntől, ami a szertartás része volt. Ezért bátorkodom most a rúnákról is érdeklődni.
– Sem a rúnák használata, sem egy szertartás, talizmán vagy meditáció nem ellenkezik Istennel (a fehér mágiára gondolok). Lehet, hogy egyes vallások vagy egyházak elítélnek más vallásokat, egyházakat vagy felfogásokat és cselekedeteket, de ennek semmi köze sem Istenhez, sem az igazsághoz, sem az energiákhoz, sem a jóakarathoz és az emberszeretethez. Nyugodtan használhatja a fehér mágiához tartozó dolgokat, ezzel senkinek sem árt, s ezt senkinek sincs joga elítélni vagy megtiltani. Szerintem amit a vallások is elítélnek, az a fekete mágia, amikor ártunk másoknak, no de ilyet senkinek sem ajánlok, sőt ebben nem is segítek senkinek, mert egyrészt az mindig visszaüt, másrészt pedig van emberi és isteni igazság is, Isten a lelkünket látja, mely nemcsak ebben az életben létezik, hanem volt, van és lesz, s megtapasztalja a cselekedeteinek eredményeit is. Az pedig, hogy a rúnák skandináv eredetűek, attól még mindenki használhatja őket, s mindenkin segít, aki betartja a szabályait. Itt van a feng shui, az kínai eredetű, de Nyugaton is sikeresen alkalmazzák, úgyszintén ilyen a Vastu, egy ősi tudás, amely az indiai építészeti hagyományból származik, és az ilyen energiák is kihatnak ránk. Akkor is, ha nem tudunk róluk vagy nem hiszünk bennük. Ezenkívül itt a horoszkópunk bolygóinak az útvonala az otthonunkban, melyekről kevesen hallottak, itt van a gondolat ereje, legyen az akár saját gondolatunk, akár amit mások ránk vetnek, legyen az akár átok, akár pozitív mantra. Sok minden kihat ránk, amiknek az eredetét nem is tudjuk, sőt azt sem tudjuk, hogy léteznek. Ha viszont tudatosan használjuk a dolgokat, akkor valamennyire irányítani tudjuk életünket, sőt elég nagy mértékben. Aki pedig valamilyen dogma vagy félelem miatt nem mer cselekedni, az már szerintem bűn. Ha nem tudom, mi segíthet, s nem teszek semmit, az még nem bűn, ám ha tudomásom van valamiről, ami segíthet, akár nekem, akár szeretteimnek, s nem cselekszem bizonyos félelem, dogma vagy téves fölfogás, esetleg hanyagság miatt, az már bűn.
– Igen, talán igaza van. A gyermekem szenvedett, ön ajánlotta a rúnákat, de én a vallásom miatt nem fogadtam el. Imádkoztam, könyörögtem érte, de nem javul a helyzet, s oda jutottam, hogy mégis megpróbálnám. Talán Isten nem büntet meg ezért. De azért tartok tőle!
– Isten legtöbbször nem büntet, saját magunkat büntetjük gondolataink és érzéseink által. Fontos, hogy ön fölfogja, s higgyen is abban, hogy ez is egy isteni útmutatás, s elfogadja azt. Ezzel nem árt senkinek, fontos, hogy ön úgy fogja föl, hogy ez egy gyógymód, egy segítség, s önt az imái erre az útra terelték, hogy ezt próbálja ki. Gondoljon arra, hogyan érezné magát, ha megtenné azt, amitől most tart, s az segítene? Jól vagy rosszul érezné magát? Figyelje a testét, mit érez? Most gondolja el, ha nem tenné meg, s a helyzet maradna ilyennek, amilyen, hogy érezné magát, jól vagy rosszul? Figyeljen a testi érzésekre, a gyomrában lévő érzésre, a lelkiismeretére. Ekkor döntsön. Ha ön azt érzi, hogy inkább vállalja a rossz sorsot, s nyugodtan hordja keresztjét, ne mondjam, nem hajlandó szeretteinek segíteni, hogy azok letegyék saját keresztjüket, akkor ne tegyen olyasmit, ami ellenkezik az ön megérzésével. Ám ha ön „mindent" megtenne, hogy segítsen magán vagy szerettein, s akkor tapasztal jó érzést, ha elképzeli, hogy sikerült terve, miután ön megtette az ajánlott lépéseket, legyen ez akár betegség vagy veszély legyőzése, iskolai vagy munkahelyi siker, párkapcsolati vagy pénzügyi probléma megoldása, akkor ne tétovázzon, hanem tegye meg.
– Köszönöm, most elmélyülök, átgondolom, főleg ahogy ön javasolta, elgondolom és átérzem az egészet, s amikor nyugodtan megtapasztalom az érzéseket, akkor jelentkezem, s megmondom, mit választottam, mehet-e a rúna, vagy esetleg még néhány imádság.