2022. július 1., péntek

Tiszta vizet a háztartásokba!

Tartományi támogatás önkormányzatoknak

A tartományi kormány az idén is támogatja az önkormányzatokat a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás és a helyi fejlesztés területén. A projektumok társfinanszírozására vonatkozó támogatási szerződéseket Igor Mirović tartományi kormányfő és Čedomir Božić tartományi mezőgazdasági titkár nyújtotta át. A szerződések teljes értéke 1 milliárd 227 milló dinár, ebből a tartományi kormány 794 millió dinárt különített el, a többit pedig az önkormányzatok adták.

– A helyi önkormányzatokkal együttműködve jelentős összeget fektetünk ezekbe a fontos projektumokba, amelyek tiszta vízzel látják el a háztartásokat és az ipari övezeteket, továbbá szavatolják a biztonságos vízelvezetést, a víz megtisztítását, valamint a határutak rendezését. Vajdaságban a vízellátás az egyik legbonyolultabb kérdés, és a jövőben sokat kell dolgoznunk, különösen azokban az önkormányzatokban, amelyekben az ivóvízellátás ügye még rendezetlen – fejtette ki Mirović.

Ótott Róbert mezőgazdasági titkárhelyettes elmondta, a tartományi mezőgazdasági titkárság 31 önkormányzattal írt alá összesen 45 támogatási szerződést a vízgazdálkodás és a határutak rendezése terén.

(Fotó: Dávid Csilla)

– A vízgazdálkodás szempontjából vízvezetékek kiépítésére, a csatornahálózat tervdokumentációjának az elkészítésére 500 millió dináros keretösszeget irányozott elő a mezőgazdasági titkárság. 400 millió dinárt különített el csak a vízügyi létesítmények fejlesztésére, itt 18 önkormányzat kapott támogatást. A csatornahálózat kiépítésének a tervdokumentációjára pedig 5 önkormányzat részesült támogatásban. Ezenkívül 22 önkormányzat a határutak rendezésére kapott támogatást összesen 300 millió értékben. El kell mondani, hogy az aláírt összesen 45 támogatási szerződésnek a titkárság által nyújtott támogatási része mintegy 800 millió dinár, és azt is fontos megemlíteni, hogy a vízvezetékre vonatkozó pályázatoknál a tartományi mezőgazdasági titkárság a költségek 80 százalékát tudja vissza nem térítendő támogatás formájában az önkormányzatoknak odaítélni. A határutak kiépítésénél ez az arány pedig 70 százalék – fogalmazott Ótott Róbert.

Saša Maksimović, Törökbecse község elnöke elmondta, a tartományi kormány támogatása nagyon sokat jelent a számukra.

– Határút kiépítésére kapunk támogatást 11 millió dinár értékben. A projektum teljes értéke 24 millió dinár. Olyan határútról van szó, amely összeköti Törökbecse községet Óbecse községgel, és ez a helyi lakosok számára nagyon sokat jelent – mondta Maksimović.

Antonio Ratković, Zombor polgármestere elmondta, két szerződést írtak alá a tartományi kormánnyal.

– Az egyik a határút kiépítésére vonatkozik Őrszálláson (Stanišić). A beruházás teljes értéke 34 millió dinár, a mezőgazdasági titkárság 18,5 millió dinárt biztosított, és arra számítunk, hogy az idén már elkezdődnek a munkálatok. Ami fontos, hogy az út mintegy 3 kilométer hosszúságú, és 4 méter széles lesz. A másik szerződés a vízvezeték kiépítésére vonatkozik Nemesmiliticstől Őrszállásig. A beruházás teljes értéke 79 millió dinár, a mezőgazdasági titkárság pedig 40 millió dinárt biztosított – nyilatkozott Ratković.