2022. augusztus 10., szerda

Majális az adai Tisza-parton