2023. január 26., csütörtök

Dr. Csókay András tanúságtétele

A Boldogasszony Iskolanővérek bánáti közössége és a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium meghívására szombaton dr. Csókay András idegsebész Nagybecskereken osztotta meg gondolatait a hitről, életéről, munkájáról, megpróbáltatásairól. Az élő hit címmel megtartott előadáson beszélt a neje, Altay Daniella is.

Az előadás megszervezésének ötlete a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson született.

– Minden évben szoktunk a lányoknak lelki hétvégét szervezni. Az idén úgy döntöttünk, hogy kinyitjuk másoknak is. Nagy volt az érdeklődés és mondhatni, hogy egy keresztény-magyar találkozó jött itt létre a mai napon. Sok helyről – Temerintől Töröktopolyáig, Szabadkától Székelykevéig, sok-sok helyről megmozdultak az emberek és eljöttek. Alapvetően vallásos programnak szerveztük meg, de nyilván nem választható szét dr. Csókay András tudományos munkássága, az ő apasága, tehát családban él, felesége van, gyermekei vannak, és az ő hite egy komplex egység az életében. Azt pedig rá bíztuk, hogy mi az, amit most itt a nagyközönségnek elmond, és mi az, amit majd a lányoknak elmond – hallottuk a szervezőtől, Koncz Julianna nővértől, a Boldogasszony Iskolanővérek bánáti közösségének tagjától, a Szathmáry Karolina Leánykollégium munkatársától.

Dr. Csókay András világhírű agysebész. Tehát nem teológus, ezért a saját, valós megtapasztalásain keresztül tett tanúságot.

– A nagyhét előtt álunk. Ha Krisztus nem jön le az emberek közé s nem éli át velük a szenvedést a keresztfán, akkor a kereszténység az kicsit az ember kigúnyolása lenne. De átélte és velünk együtt szenved és mi így vele együtt támadunk fel. Már itt meg vagyunk arra hívva, hogy Isten országában éljünk, örömbe éljük. Ehhez viszont át kell menni a hitünknek úgymond megtérési lépcsőkön. Fejlődni kell a hitünknek, el kell jutni az igazán tudatos, értelemmel átitatott hitre. Nagyon jók a misztikus tapasztalatok, azokat a Jóisten küldi, hogy erősödjünk. De azért az értelmünk által bizonyosságra kell jutnunk és akkor tudjuk, akkor tudunk boldogan élni. A legnehezebb körülmények közt, mert Isten országa köztetek van, Jézus bennünk van, mondta.

A találkozót a helybeli Kultúrközpontban tartották meg, a kollégistákkal pedig a leánykollégiumban folyt a beszélgetés.