2022. augusztus 9., kedd

Szavalóversenyt tartottak a Magyar Polgári Kaszinóban

Lezajlott a Magyar Polgári Kaszinó 17. szavalóversenye. Az idén négy kategóriában, sajnos középiskolások nélkül folyt a verseny. A 16 alsós és 7 felsős diák hét nyugat-bácskai helységből érkezett. A háromtagú zsűri – dr. Káich Katalin professzor emerita, Kálló Béla színművész és rendező és Jankovics Margit magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő – kategóriánként a következő eredményt hirdette meg: az első korcsoportban első helyezett lett a zombori Soós Alen, második helyezett a zombori Kószó Nóra, harmadik helyezett a szintén zombori Mérei Márk, különdíjban részesült: Holló Olga Doroszlóról és Jakus Izabella Csonoplyáról. A második korcsoportban első helyezett lett a nemesmiliticsi Horváth Bence, a bácsgyulafalvi Bezdán Zolna, harmadik helyezett pedig Mátyus Lilla, Nemesmiliticsről; a harmadik korcsoportban első helyezett lett Vojcsena Patricia Kúláról, második helyezett Zsiga Noel Bácsgyulafalváról; a negyedik csoportban első helyezett lett Gardil Roland Csonoplyáról, második Hugyik Sára Kúláról és harmadik helyezett a nemesmiliticsi Farkas Fanni.

A díjazottak, mint ahogy eddig is, az oklevelek mellett könyvjutalomban is részesültek.

A rendezvény a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.