2022. december 1., csütörtök

Ifjúsági iroda létesül Csókán

Nemi egyenjogúsági akciótervet fogadott el a községi képviselő-testület

Ifjúsági iroda megalakításáról döntött pénteken a csókai községi képviselő-testület. Amint azt Oláj Tibor, a testület elnöke elmondta:

– A fiatalokról szóló törvény rendelkezései alapján a községi képviselő-testület XIX. ülésén döntést hoztunk a csókai ifjúsági iroda megalakításáról, ennek székhelye a községháza épületében lesz. Az iroda megalakításával elő szeretnénk segíteni községünk fiataljainak az érvényesülését a társadalom minden szférájában, a művelődési és a sportéletben. Az eltérő kulturális értékek, a megértés, a fiatalok problémáinak a megértése és megoldása, a pályaválasztási segítségnyújtás, az önkéntesség jelentőségének a népszerűsítése stb. tartoznak még az ifjúsági iroda tevékenységi körébe. Az említett célokat az iroda a nemzeti ifjúsági stratégiával és a hamarosan elfogadásra kerülő helyi ifjúsági cselekvési tervvel összhangban valósítja meg. Az iroda pénzeléséhez, működtetéséhez szükséges eszközöket a községi költségvetésből és egyéb forrásokból biztosítjuk. Az öt tagból álló irodát az iroda koordinátora vezeti, tagjait a községi közigazgatás fiatal dolgozói alkotják, és a közigazgatásban lesz az iroda székhelye is, a társadalmi tevékenységek osztályához fog tartozni – fogalmazott Oláj Tibor, és így folytatta:

– A 2021-ben meghozott nemi egyenjogúsági törvény szavatolja Szerbiában a nemek, a férfiak és a nők egyenjogúságát. A csókai községi képviselő-testület döntést hozott a község 2022-től 2023-ig terjedő időszakra vonatkozó nemi egyenjogúsági akciótervének a jóváhagyásáról. Az önkormányzat a hatáskörében biztosítja a nők és a férfiak egyenjogúságát és az azonos lehetőségek elérését helyi szinten. A nemi egyenjogúságon a nők és a férfiak kiegyensúlyozott képviseltségét és egyenlő elbírálását is értjük a társadalmi élet minden területén – mondta, majd hozzátette:

– A Csókai Művelődési és Oktatási Központ 2021-es munka- és pénzügyi jelentését is megvitatta a testület. A MOK tavaly a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű művelődési intézménye lett mint az észak-bánáti magyarság egyik legjelentősebb szellemi központja, amelynek alapfeladata Csóka község művelődési életének megszervezése. Továbbá fontos szerepet tölt be a helyi magyar és szerb művelődési egyesületek, civil szervezetek közösségi életének a szervezésében és segítésében – monda Oláj Tibor.