2022. szeptember 28., szerda

Őseink hitével a jövő nemzedékéért

Doroszló újratelepítésének 270. évfordulóját ünnepelték

A doroszlóiak április 5-én, kedden ünnepelték a falu újratelepítésének 270. évfordulóját. Az ünnepnapon az emlékezők az emlékkeresztnél gyűltek össze. A keresztet éppen húsz évvel ezelőtt állították fel, a falu újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából, többnyire Konc Ferencnek és nejének, Annának köszönhetően. A jeles jubileumon Klemm Valéria, a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója mondott köszöntőbeszédet.

– A Genius locit, a hely szellemét éljük meg ma is, most is, és ünnepeljük is, amit a természetfeletti erőkön túl emberi sorsok, családi örömök, drámák formáltak. Azoknak az élete sűrűsödik benne, akik e helyhez tartoztak egykor, és tartoznak ma is. Az itt élők tudása, lelkülete, gondolatai, alkotó ereje és hűsége tette és teszi ma is élhetővé ezt a helyet.

Eltelt 270 év, megváltozott a világ, az épületek is romossá váltak, de a közösség hite, hagyománya, nemzeti emlékezete nem tűnt el. Mi, a ma itt élő magyarok, a mai doroszlóiak, megőrizve a 270 évvel ezelőtti ősök hagyatékát, visszük és adjuk tovább. Tudjuk, hogy cselekednünk nemcsak önmagunkért, szűkebb otthonunkért, hanem másokért, a jövő nemzedékéért is kell – mondta ünnepi beszédében az iskola igazgatója.

A keresztnél az emlékezés virágait a Vajdasági Magyar Szövetség Helyi Szervezete nevében Pelt Ilona és Gellér Magdolna, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület nevében Csernicsek József, Kocsis Attila, a 7-es számú Huszárezred és a Vitézi Rend nevében Holló Róbert és Holló Antal, a Kuckó Gyermeksarok részéről Móger Tímea, Mészáros László helyezték el. A közös ünneplésen részt vett az Önkéntes Tűzoltó Testület, a Szent György Lovagrend, a DISZ Ifjúsági Szervezet, a Magyar Nemzeti Tanács, a Doroszlói Magyar Nyugdíjas Egyesület, az Egyházközösség, valamint az Alvég Tekeklub képviselete.

A keresztet ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, esperes plébános szentelte meg. A rendezvényen egy alkalmi vers is elhangzott, a műsorban a Szent Imre herceg templom kórusa is közreműködött.

Az emlékműsort állófogadás követte a Tűzoltótthonban.