2022. augusztus 8., hétfő
SZABADKA EMLÉKTÁBLÁI ÉS EMLÉKJELEI (22.)

A III. és IV. kerület elesett harcosainak emléktáblája

Szabadka köztéri szobrait, valamint szökőkútjait és csobogóit bemutató sorozatunk után egy új sorozatot indítunk útjára, amelyben Szabadka köztéri emléktábláit és emlékjegyeit mutatjuk be. Ezek a felirattal vagy domborműves ábrázolással ellátott táblák egy hellyel kapcsolatos fontos eseményt vagy személyt örökítenek meg, így Szabadka történetének egy-egy fontos mozzanatáról tanúskodnak.
A III. és IV. kerület elesett harcosainak emléktáblája az Ivan Milutinović Általános Iskola (Belgrádi út 50.) falán, a bejárattól balra található, amely azoknak a III. és IV. kerületi lakosoknak állít emléket, akik a II. világháború harcai során estek el vagy kivégzés áldozataivá váltak.
Az emléktáblának helyet adó Ivan Milutinović Általános Iskola, az egykori rókusi általános iskolát 1868-ban alapították. A városi tanács a mai iskolaépületének felépítéséről, hat másik iskolával együtt, 1890-ben hozott döntést. A hat teremmel, tanítói szobákkal, téli tornatermekkel és szolgalakásokkal ellátott épület átadási idejét 1892. szeptember elsejében határozták meg és az 1893/94-es tanévet az iskola tanulói már az új épületben kezdhették meg. Az új iskola 1901-re kibővítésre került. A második világháború végéig itt négyosztályos iskola működött, de ideiglenesen kórházként és internátusként is funkcionált az épület. Az iskolától nem messze a Belgrádi út 52. szám alatt található az a sarokház, ahol a szabadkai népfelszabadító bizottság 1944. szeptember 24-én ebben az épületben megtartott első ülésének állít emléket. A II. világháború után az oktatási intézmény Ivan Milutinović nevét vette fel. Ivan Milutinović a partizánmozgalom kiemelkedő tagja, a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Vezetősége politikai bizottságának tagja, a jugoszláv partizánosztagok szervezője és parancsnoka volt. 1944. október 23-án vesztette életét, amikor az éppen felszabadult Belgrádba igyekezett. Višnjicánál, Belgrád közelében, amikor csatlakozni akart a Belgrádban tartózkodó partizánokhoz, csónakja a Dunán ráfutott egy ellenséges aknára. 1945-ben Milutinovićot néphőssé nyilvánították.
Az emléktáblát, amely aranđelováci márványból készült, 1955. november 6-án leplezték le az iskola falán. A táblán háromhasábos szöveggel hatvan nevet véstek fel. A nevek sorában többek között megtalálható Šime N. Tikvicki neve is, akit tizennégy társával, köztük Mayer Ottmárral együtt kommunista tevékenységéért 1941. november 18-án végeztek ki az egykori laktanya udvarában. 1970-ben pedig a Belgrádi út 52. szám alatti épület falára is egy emléktábla került. Így jelenleg a rókusi templom környékén két emléktábla is található, amely a II. világháború eseményeihez köthető.