2022. december 1., csütörtök

Megkezdődik a regisztráció az ingyenes tankönyvekre

Mától indul az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett, tanulók, hallgatók és intézmények taneszköz-beszerzési programján keresztül biztosított ingyenes tankönyvek pályázata általános iskolások számára, írja a Vajdasági RTV.

A minisztérium közleménye szerint az idei év újdonsága, hogy ingyenes tankönyveket biztosítanak az IOP 3-as (egyéni fejlesztési terv 3) szerint oktatott, azaz a kivételes képességű tanulók számára, valamint a szerb jelnyelvű videós tartalmú elektronikus tankönyveket használó siket és nagyothalló diákok számára. A közlemény szerint a minisztérium ebben a kategóriában a nemzeti kisebbségek nyelvén is biztosít tankönyveket.

Ingyen tankönyv illeti meg a szociálisan/anyagilag veszélyeztetett családból származó (pénzbeli szociális segélyben részesülő) tanulókat is, valamint az egyéni fejlesztési terv szerint általános iskolai oktatásban és nevelésben részesülő, fejlődési fogyatékos és a fogyatékkal élő tanulókat.

Szintén ingyenes tankönyv jár azoknak a diákoknak, akik nem egyéni fejlesztési terv szerint részesülnek a nevelő-oktató munkában, de alkalmazkodási igényük van (megnövelt betűtípus, Braille, elektronikus formátum), valamint azoknak az általános iskolásoknak, akik a családban harmadik és minden egyes további gyermekek és a nevelési-oktatási rendszer tagjai.

Az általános iskolák elsőtől negyedik osztályos tanulói számára a minisztérium által biztosított tankönyvcsomag a következő tankönyveket tartalmazza: matematika, szerb (anyanyelv), a körülöttünk lévő világ, természet és társadalom, valamint idegen nyelv, mint kötelező tantárgy.

A nagyobb általános iskolások, ötödiktől nyolcadik osztályig ingyenes tankönyveket kapnak matematikából, szerb mint anyanyelvből, első idegen nyelvből, földrajzból, történelemből, kémiából, fizikából és biológiából.

A közleményben az áll, hogy az illetékes minisztérium minden általános iskolának elküldte az ingyenes tankönyvek igénylésének és a tanulói adatok rendszerbe történő bevitelének a módját.

Az utasítás szerint az iskolák kötelesek az osztályfőnökön keresztül tájékoztatni a tanulók szüleit/gondviselőit, valamint begyűjteni a szükséges adatokat és dokumentumokat, és azokat elküldeni a minisztériumnak 2022.március 31-ig.