2022. július 5., kedd

Felújítják az adai sportcsarnok tetőszerkezetét

Ada község önkormányzata 86 millió dinárral támogatja a helyi Műszaki Iskola renoválását

Az adai képviselő-testület csütörtök esti 20. ülésén első ízben ütemezte át a 2022-es községi költségvetést az adai Műszaki Iskola épületének és a sportcsarnoka tetőszerkezetének felújítása miatt, amelyet a helyi önkormányzat összesen 86 millió dinárral támogat. Az átütemezés következtében a községi költségvetés 108,2 millió dinárral növekedett. Ebből Ada község önkormányzata 70 millió dinár költ a sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására, valamint 16 millió dinárt a középiskola épületének renoválására. Emellett a helyi önkormányzat további 20 millió dinárt fordít a vízhálózat felújítására is. Ez egy része a vízhálózat felújítására szánt teljes keretösszegnek.

A sportcsarnok felújítása kapcsán Búcsú Attila, a képviselő-testület alelnöke elmondta, a helyi önkormányzatban már régóta várnak arra, hogy komolyabb munkálatokat elvégezhessenek a létesítményen, hogy a középiskola diákjai, a kézilabdázók és más klubok tagjai is kellemesebb környezetben tudjanak sportolni. Kiemelte, hogy a felújításban részt vesz a magyar kormány és a Magyar Kézilabda-szövetség az adai női és férfi kézilabdaklubok tevékenységének és közreműködésének köszönhetően. Majd megköszönte a helyi önkormányzat nevében a partneri együttműködést a magyar kormánynak és az anyaországi kézilabda-szövetségnek. Kiemelte, hogy a helyi önkormányzat 70 millió dinárból felújítja a sportcsarnok teljes tetőszerkezetét, ami az alapját képezi a további beruházásoknak. Tóbiás József, a képviselő-testület elnöke elmondta, hogy a tervek szerint június 30-án szeretnék befejezni a sportcsarnok felújítását, amelynek munkálatait 85 millió forinttal (27 millió dinárral) támogatja a Magyar Kézilabda-szövetség. Megjegyezte, hogy a szövetség 2019 óta támogatja az adai női és férfi kézilabdasportot. Kiemelte, hogy a kézilabda-szövetség támogatásából korszerű fa alátétrendszerű padlózatot építenek ki a létesítményben, ahol elvégzik a vizesblokkok teljes felújítását, valamint kicserélik az épületen a nyílászárókat.

A községi képviselők a csütörtöki ülésen egyébként hét napirendi pontról tárgyaltak. A költségvetés átütemezése mellett határozatot fogadtak el, hogy az elemi csapások által sújtott rászoruló családoknak vissza nem térítendő támogatást nyújtanak. A községi költségvetésben erre a célra 1 millió dinárt hagytak jóvá. Továbbá megszavazták a moholi fehér nyárfa természeti emlék 2021 és 2026 közötti időszakra vonatkozó kezelési tervét, valamint elfogadták a Standard kommunális közvállalat és az Adica üdültetési közvállalat múlt évre vonatkozó ügyviteli programjáról szóló jelentést, illetve a községi felügyelőségek munkáját ellenőrző bizottság 2021-es jelentését. Az adai Bartók Béla Zeneiskola iskolaszékébe pedig Tápai Renáta helyett Sterbik Elvirát nevezték ki tagnak a szülők képviseletére.