2022. augusztus 10., szerda
SZABADKA EMLÉKTÁBLÁI ÉS EMLÉKJELEI (20.)

A szabadkai városi népfelszabadító bizottság emléktáblája

Szabadka köztéri szobrait, valamint szökőkútjait és csobogóit bemutató sorozatunk után egy új sorozatot indítunk útjára, amelyben Szabadka köztéri emléktábláit és emlékjegyeit mutatjuk be. Ezek a felirattal vagy domborműves ábrázolással ellátott táblák egy hellyel kapcsolatos fontos eseményt vagy személyt örökítenek meg, így Szabadka történetének egy-egy fontos mozzanatáról tanúskodnak.
A szabadkai városi népfelszabadító bizottság emléktáblája a Belgrádi út 52. szám alatti sarokház falán található. A szabadkai népfelszabadító bizottság 1944. szeptember 24-én ebben az épületben megtartott első ülésének állít emléket.
A II. világháború alatt a szabadkai kommunisták főleg a város körüli tanyavilágban folytattak illegális tevékenységet, és 1944. június elején alakították meg Szabadka városi népfelszabadító bizottságát. A bizottság elnökéül Mladen Kutuzovot, titkárává pedig Grko Lulićot választották meg. 1944 őszén a helyi kommunisták vezetői, Ante Vojnić-Purčar, Balint Vujkov és Grko Lulić szükségesnek tartották, hogy tevékenységüket a tanyavilágból a városba helyezzék át, ezzel is segítve Ivan Vukovićot, aki a III. körben szervezte a mozgalmat. A kommunisták szervezkedését támogatta Blaško Rajić, a Szent Rókus templom plébánosa is. Ezért a mozgalom tagjai 1944. szeptember 24-én a plébánia épületében, a mai Belgrádi út 52. szám alatti sarokházban gyűltek össze. Itt tartották meg a városi népfelszabadító bizottság első ülését, ekkor még illegálisan. Ezen az ülésen alakították meg a szabadkai kerületi népfelszabadító bizottságot Blaško Rajić elnökletével. Nem sokkal az illegális ülés megtartása után október 10-én a partizán csapatok a Vörös Hadsereg egységeivel együtt bevonultak Szabadkára. Másnap, október 11-én, a városi népfelszabadító bizottság 30 képviselője, mint a helyi hatalom megtestesítői, immár a Városháza dísztermében tartották meg első legális ülésüket. Az ülés a Vörös Hadsereg képviselőinek ünnepi köszöntőjével kezdődött, majd Lajčo Jaramazovićot megválasztották Szabadka polgármesterének.
A városi népfelszabadító bizottság emléktábláját, amely Peter Černe okleveles szobrászművész alkotása, 1970-ben állították fel. A két részből álló bronztábla, amelyen a magyar és szerb nyelvű szöveg domborműszerűen helyezkedik el, a saroképület beugrójának elsimított részén látható. A táblát selyemtéglával építették körül. Az emléktáblát 1970. október 10-én, a partizán csapatok bevonulásának huszonhatodik évfordulóján szervezett ünnepségek keretében leplezték le. Ebből az alkalomból díszülést tartott a községi képviselő-testület, amelyen megjelentek Šabac, Eszék, Magyarkanizsa képviselői, a városból elszármazott magas rangú szövetségi, köztársasági és tartományi vezetők, továbbá a község társadalmi és gazdasági életének képviselői. Az ülés után megkoszorúzták a Fasizmus áldozatainak emlékművét, végül leleplezték a szabadkai népfelszabadító bizottság emléktábláját. Az emléktábla ma is ott látható az épület falán.