2022. szeptember 28., szerda

Városi közegészségügyi program

Zombor Város képviselő-testülete az elmúlt 87. ülésén a testület tagjai többek között elfogadták a Zombori Közegészségügyi Intézet közegészségügyi különprogramját. A program olyan tevékenységekre összpontosít, amelyek figyelemmel kísérik és elemzik Zombor város környezetének állapotát, kockázati tényezőit és a környezetből származó egészségi hatásokat. A program kiemelten foglalkozik az ivóvíz, a felszíni vizek, a medencevíz, a szennyvíz problémájával, a levegő szennyezettségével, a parlagfűmentes környezettel, az óvodai és iskolai intézmények egészségügyi ellenőrzésével. Figyeli és elemzi továbbá a közegészségügyi követelmények állapotát, népszerűsíti a megelőző vizsgálatokat, valamint a krónikus, nem fertőző betegségek kialakulása kockázati tényezőinek megelőzésével is foglalkozik.

Az ülésén a Városi Tanács elfogadta a vidéki közmunkák megvalósítására kiírt nyilvános pályázat szövegét a közinfrastruktúra fenntartása és felújítása, valamint a környezet és a természet fenntartása és védelme terén. A program a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálattal együttműködve valósul meg. A munkákra a nehezen foglalkoztatható kategóriákból 27 főt vesznek majd fel, amelyre összesen 9 millió dinárt különítettek el.

A városi tanács elfogadta a zombori JKP Zelenilo javaslatait a koluti játszótér befejezésére és egy okospad felszerelésére vonatkozóan, valamint támogatják a šikarai játszótér és a Pionir parkban kialakítandó játszótér létrehozását. Ezek a munkák a 2022-es költségvetési projektek megvalósításának részét képezik. Immár második éve minden helyi közösségben egy-egy projekt valósul meg, amelyet a polgárok szavazással választanak ki.