2022. december 1., csütörtök

Nem becsüljük meg a szikeseket

Padé határában védett területre hordják ki a törmeléket és a szemetet

Padé határában, a falu és a Tisza holtága, a Bátka között elterülő több ezer hektárt kitevő szikes legelő természetvédelmi terület. Az Aranka menti szikesek természeti park részét képező Betlehem szikes puszta a második védelmi kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a Tartományi Természetvédelmi Intézet szakvéleményezése és engedélye nélkül semmilyen komolyabb hidrológiai, útépítési vagy egyéb munkálatok, beavatkozások nem végezhetők a területen. Ennek ellenére évről évre folyamatosan szemtanúi vagyunk a szikes puszta minőségi romlásának, Padéról folyamatosan a védett területre hordják ki a házak bontásakor keletkező törmeléket, újabb és újabb illegális szemétlerakó halmok alakulnak ki.

A puszta faluszéli peremén a tiltó tábla ellenére, közvetlenül a tábla közelében halmozódik a háztartási hulladék, a műanyag, a papír és mindenféle más szemét. Tavaly néhány lelkes természetvédő személy vette a fáradságot és a szemétben talált közüzemi, telefon- és villanyszámlák alapján sikerült megtalálni azt a személyt, aki gátlástalan módon, a szemétlerakást tiltó tábla elé hordta ki a ház összes szemetét. A felügyelőséggel való fenyegetés meghozta az eredményt, a szemetelő eltakarította a hulladékot. Sajnos azóta újabb szeméthalmaz kezdett nőni a közelben. A szemét mellett nagy területen több tucat pótkocsi „sutot”, a házak elbontásából származó építési törmeléket raktak le.

A napokban a védett területen történő szemeteléssel, építési törmelék lerakásával kapcsolatban a padéi hely irodában érdeklődünk, hogy mit tudnak a dologról. Tudatában vannak a problémának. A polgároknak kötelességük lenne kikérni a helyi közösség véleményét, hogy hová is rakhatnák le a bontási törmeléket, de ezt nem teszik meg. Padé mellett egy bekerített szeméttelep létezik ugyan, de a falusiak egy része mégis inkább a szikes legelőre hordja ki a hulladékot, ott „úgy sincs semmi”.

Felróható a helyi önkormányzatnak, hogy nem tesz semmit, meg sem próbálják megállítani a hulladéklerakást a védett területen, pedig tudatában vannak a történteknek, nyilván az sem titok egy faluban, ki az, aki egy vagy több régi vertfalú házat bontott le és az összes bontási hulladékot kivitte a Betlehem pusztára. A civil környezetvédő aktivistákra vár a feladat, hogy tetten érjék, vagy kinyomozzák, felkutassák az illegális szemetelőket és törvényes útra tereljék a természetkárosítás kérdését.

Az Aranka menti szikesek fontos elemei, szerves részei annak az ökológiai folyosónak, amely kapcsolatot képez a Kárpátok lankáival és a Tisza folyóval, valamint a Pán-Európai és egyben a Szerbiai Ökológia Hálózat részét alkotják. A szikesek és a szikesedő löszpuszták a ritka növény- és állatfajoknak köszönhetően kiemelt jelentőségű élőhelyek. Sajnos a törvényes védelem nem kezeli elég hatékonyan a szikeseket. A szikesek állaga évről évre romlik, e különleges élőhelyek egy része már alig hasonlít a néhány évtizeddel korábbi valódi szikesekre.