2022. július 5., kedd

Multisportos tóthfalusiak

Pályázatból siker

A tóthfalui Nyers István Akadémia Sportegyesület és a Tompai Sportegyesület közös, határon átnyúló IPA-pályázaton vett részt. A „MULTISPORT a határokon át” című program 2020. november 1-jén kezdődött, és 2022. február 28-ig tart. Célja a határ két oldalán lévő vidéki területek sportfejlesztése, ezáltal szélesebb keretet teremtve a célcsoport számára a jószomszédi kapcsolatok kiépítéséhez, közös sport- és szabadidős rendezvények szervezésével a határ menti régióban.

A projekt fő célcsoportja a közös aktivitásokban részt vevő 10–18 éves gyerekek, fiatalok voltak, olyanok, akik a labdarúgás, a cselgáncs és a kézilabda sportágakban tevékenykednek. A projekt során a három sportágban és a három tevékenységben mindkét országból megközelítőleg 350–370 fiatal játékos vett részt közvetlenül. Az utolsó nagyszabású rendezvény, a tömeges sportfesztivál mintegy 200 fő bevonásával valósult meg.

2021 nyarán a három sportág táborát szervezték meg a gyerekeknek, és mind a két sportegyesület részéről összesen 170 gyermek vett részt a programokban. A tábori edzések alkalmával a gyerekek sok új dolgot tanulhattak egymástól és az egyesületek edzőitől, ugyanakkor a kikapcsolódásra is jutott idő. Az edzőknek, sporttanároknak tartott továbbképzések, szemináriumok jó alkalmat adtak a szakmai fejlődésre, tapasztalat cseréjére. A labdarúgás, cselgáncs és kézilabda mini kupákon a résztvevő csapatok megmérethették tudásukat, ügyességüket.

A sportrendezvények mellett eszközbeszerzésre is jutott pénz. A Tompai Sportegyesület kondigépekkel gazdagodott, a Nyers István Akadémia Sportegyesület pedig főleg a cselgáncs szekcióját erősítette szőnyegek, kimonók vásárlásával.

A sporttalálkozók céljai közé tartozott nem csak a versenyszellem fejlesztése, hanem legalább annyira fontos volt a kapcsolatok kiépítése. A program kezdetén a két egyesület fiataljai különváltak egymástól a közös rendezvények alatt is, de a táborok után ez a különválás megszűnt. Barátságok jöttek létre, ami jó alapja a további közös programok megvalósításának.