2022. július 1., péntek

Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza miniprojektum

A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola három hatodikos osztályát vontuk be kísérleti projektumunkba az új tanterv bevezetésének évében. Projektoktatásról beszélünk, ugyanakkor a célok nem egy komplex probléma feldolgozására irányultak a mű kapcsán, hanem a regényvilág tantárgyközi bejárása, a tantárgyközi összefüggések megmutatása, a közös olvasmány élményszerű feldolgozása volt az elsődleges cél. Azért is kísérleti, ugyanis három tantárgyat, anyanyelvet, biológiát és képzőművészetet ölelt fel.

 

A munkafolyamat során a projekthéten anyanyelvórákon élményszerűen dolgoztuk fel a regényt. Biológiából csoportokban, önállóan, de tanári mentorálás mellett kutatómunkát végeztek a diákok a regényben előforduló állatokról, növényekről. Képzőművészetből a vágóhíd falfestményeinek megalkotása zajlott.

A munkafolyamat lezárásaként biológiaórán bemutattuk az önálló kutatások eredményeit. Ezenkívül kiállítás is készült az iskola aulájában a kutatások alapján megalkotott plakátokból, és a regénybeli vágóhíd falának reprodukálása is megvalósult.

Az osztályok közötti kvíz kérdései pedig az elhangozott kutatási beszámolók és a regény tartalmára vonatkoztak.

A projektum értékelése során számos további ötlet felmerült. Így a zenekultúra (pl. a Kormorán együttes kapcsán, a természet hangjai a zenében), illetve testnevelés (az órai ügyességi feladatok keretét a regény adhatná) bevonása is. A projektum minden elemének bemutatása nyilvános volt, így az órarendek összehangolása is könnyebb volt, hiszen az a tanár, akinek éppen hatodikossokkal lett volna órája, belső képzési pontokat szerzett.

Az anyanyelvórákon kapcsolódhat dolgozattéma/fogalmazás is a projektumhoz. Ezek különféle szintűek és műfajúak lehetnek. Néhány példa:

 

A kárókatonák visszajöttek

A vágóhíd fala

Ingoványban

A felhők felett

„Istenem, hogy szeretnék üvölteni”

Rendes ember – pocsék ember. Gion Nándor hősei

Környezet és környezetvédelem a Kárókatonák még nem jöttek vissza című regényben

 

Osztályfőnöki órán a regény remek apropót biztosíthat a környezet- és állatvédelem témakörében tartandó műhelymunkára is.

 

Projektsegédletek

 

Magyar nyelv és irodalom

 

Ráhangolódás

Teszt

Határozd meg a kiemelt szavak szófaját!

Én nem vagyok éhes – mondta ekkor Burai J. – Én inkább a madarakat nézném.

Gergián megállt, rámosolygott Burai J.-re.

Maga először van itt? – kérdezte.

Igen. Először – mondta Burai J.

Szereti a madarakat?

Igen – mondta Burai J. Gergián körbemutatott a kezével.

Errefelé sok madarat láthat. Sok vízimadarat, ott a kertben énekesmadarakat is. Az énekesmadarak szeretnek az ilyen bokros, gazos helyeken, mert elbújhatnak a ragadozó madarak elől.

 

Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

A kárókatona

 

Kormorán néven is sokak által ismert, viszonylag gyakori, korábban jelentős hazai állománynövekedésen átesett faj. Ősszel az itthoni populáció egyedei mellé északabbról érkeznek csapatok. A vizek befagyásával a madarak jelentős része déli irányba vonul, a be nem fagyó vizeken azonban sok példány áttelel. Egyike a hazai madárfauna azon tagjainak, amelyek jelentős károkat okozhatnak a halastavakon gazdálkodóknak.

Élőhelye, költése:

Széles elterjedésű faj, hét alfaja Eurázsiában, Afrikában, Észak-Amerikában, Grönlandon, Ausztráliában és Új-Zélandon él. Nálunk legnagyobb számban a folyók menti galériaerdőkben költ gémtelepeken, de sokszor önálló telepeken is. Fészkét idős fák ágvilláiba építi gallyakból. A kormoránok ürüléke hamar elpusztítja a fészkeket tartó fákat, de a madarak továbbra is használják ezeket. Átlagosan 3 tojásukon a két szülő felváltva kotlik, a fiókák gondozását is közösen végzik. A kormorán halevésre specializálódott. Sokszor csapatosan is vadászik, ilyenkor a víz alatt közösen terelik zsákmányukat. A vízimadarak többségével ellentétben nincs faggyúmirigyük, tollazatukat nem tudják vízlepergető réteggel bevonni, így a víz alatt teljesen átnedvesedik. Ezért sokszor látható vizek mentén, hogy a kárókatonák kinyújtott szárnyakkal szárítkoznak néhány merülést követően.

 1. Milyen néven ismert még a kárókatona?
 2. Hol okozhatnak jelentős károkat?
 3. Melyik kontinenseken él?
 4. Miből építi a fészkét?
 5. Átlagosan hány tojáson kotlanak?
 6. Mit csinál az ürülékük a fákkal?       
 7. Mit eszik a kárókatona?
 8. Mit jelent a populáció szó?
 • popzene népszerűsítése
 • egyedek halmaza, népesség
 • vadászat

Képzőművészet

Alkotásra ösztönző szövegrészletek:

 

„A vörös falakra mindenféle állatokat és madarakat rajzoltunk, sőt később a rajzokat bele is véstük a falakba. Emlékszem, a kövér Hodonicki Oszkár mindig bikákat és csődöröket rajzolt, erősen felnagyítva jellegzetességeiket, úgyhogy már ötven méterről is bárki megbizonyosodhatott, hogy azok valóban bikák és csődörök. Mi egymás között röhögve ötlábú szörnyeknek neveztük Hodonicki Oszkár apaállatait. De főleg vízimadarakat rajzoltunk, a falak tele voltak vízimadarakkal, többnyire Burai J. rajzolta őket. Burai J. nagyon szépen tudott rajzolni, képes volt órákon át megállás nélkül rajzolni a vízimadarakat, mi pedig, Virág Péter és én mentünk a nyomába, és a rajzokat a falba véstük.”

 

„Hodonicki Oszkár rajzolt közülünk legszebben és leggyorsabban. Percek alatt a falra kanyarított egy-egy »ötlábú« bikát vagy csődört, pompás apaállatokat, öröm volt rájuk nézni. Hodonicki Oszkár nem rajzolt soha mást, csak bikákat és csődöröket, és elégedetten vihogott hozzájuk. Aranka is elég ügyesen rajzolt: virágokat, tányérokat, faliórákat meg ilyesmiket, de azok eltörpültek a pompás bikák és csődörök mellett. Virág Péter és én nagyon rossz rajzolók voltunk. Virág Péter állandóan emberfejeket rajzolt, sokáig kínlódott mindegyikkel, de sohasem sikerültek. Ő bohócfejeknek nevezte őket. Lehettek éppen bohócfejek is. Mindenesetre otrombák és csúnyák voltak. Én megpróbálkoztam sok mindennel: lombos fákkal, nádtetős házakkal, kutyákkal, macskákkal, lovas cowboyokkal… Nem ment, nehéz kezem volt. Végül jobbára már csak cowboykalapokat rajzoltam, azt tűrhetően begyakoroltam: egy elfektetett nyolcas, rá egy púp. Hatalmas cowboykalapokat rajzoltam a bikák és a csődörök fejére. Hodonicki Oszkár ötlábú szörnyei legalább megszelídültek egy kicsikét kalappal a fejükön.”

 

Biológia

A kárókatonák még nem jöttek vissza ökoszisztémája:

nádiveréb

nádirigó

kakukk

vízityúk

szárcsa

koldustetű – bogáncs

kárókatonák

szürke gémek

tőzeg

zsombék

ingovány – iszap

kócsag

büdösbanka

bíbic

vércse

barna kánya

héja

 

Projektumzáró kvíz – kérdések és válaszok

 

 • Mi volt annak a filmnek címe, amelyet a moziban láttak? (Éhes ingovány.)
 • Milyen madarakat szeretett volna még Gergián odaszoktatni a kárókatonák mellett? (Darvakat.)
 • Milyen rokonságban állt egymással Aranka és a Kocsmáros? (Aranka nagybátyja volt.)
 • Melyik gyerekből lett vadőr? (Virág Péterből lett vadőr.)
 • Milyen fajta fán éltek a kárókatonák? (Akácfán.)
 • Miért billenti folyton félre a fejét Virág Péter? (Kiszúrták a dobhártyáját, fél fülére megsüketült.)
 • Hány kárókatonája volt Ságiéknak? (Négy.)
 • Mit dobott Gergián Sági Márton lovai elé? (Vadőri zubbonyt.)
 • Hodonicki Oszkár miket rajzolt előszeretettel? (Bikákat és csődöröket.)
 • Ki vásárolta meg Gergián tanyáját? (Burai J.)
 • Mi az elbeszélő neve? (Tamás.)
 • Mivel védekeztek a szúnyogok ellen? (Bagóval.)
 • Hogyan döntötték el egymás között, ki a csapat vezére? (Birkózással.)
 • Milyen madarak foglalták el a kárókatona-telepet? (Szürke gémek.)
 • Milyen színű a kárókatonák tojása? (Világoskék.)
 • Mivel volt tele a kocsmáros kocsmája? (Kitömött madarakkal.)
 • Melyik testrészre célzott Gergián, amikor a Ságiékra lőtt? (Láb, lábikra.)
 • Mire használtál a Ságik a kárókatonákat? (Orvhalászatra használták a madarakat.)
 • Hogy hívták a zongora tulajdonosát, Gion Nándor több szövegében visszatérő hősét? (Keszler doktor.)
 • Hová készülődött a Kocsmáros, mielőtt lelőtte Gergiánt, és elnyelte az ingovány? (Ausztráliába.)