2022. július 3., vasárnap

Amiről beszélni is nehéz

A holokausztra emlékeztek Nagybecskereken

A holokauszt áldozataira emlékeztek Nagybecskereken is. A második világháború kezdetén Bánát német megszállás alá került, aminek az lett a következménye, hogy a vidékről szinte teljesen eltűnt a zsidóság. Nagybecskereken 1941-ben lerombolták Vajdaság egyik legszebb zsinagógáját.

Tegnap az egykori zsinagóga helyén elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával emlékeztek meg a holokauszt szörnyűségeiről, amely nem kerülte el a Béga-menti várost sem.

– 1941. augusztus 18-án a zsidó közösség 1288 tagját deportálták Belgrádba és sajnos legtöbben soha többé nem jöttek onnan vissza. Ezek az események arra figyelmeztetnek bennünket, hogy oda kell figyelnünk cselekedeteinkre. A mi feladatunk az, hogy emlékezzünk az áldozatokra és, hogy olyan jövőt teremtsünk, amelyben ilyen dolgok soha nem ismétlődhetnek meg – mondta Saša Santovac alpolgármester.

A német megszálló hatóságok 1941-ben elrendelték minden becskereki zsidó nemzetiségű polgár letartóztatását, akik börtönbe vagy pedig a Mária királynő utcai kaszárnyába kerültek, ahol az SS-egységek vigyáztak rájuk.

– Sleppen elvittek bennünket Belgrádba és onnan a jó ég tudja, hogy ki hova került. Én szerencsére az édesanyámmal megmenekültem annak köszönhetően, hogy édesapám katolikus volt. És még egy páran így megmenekültünk. De, hogy mit éltünk át, azt én nem tudom, mert én kétéves voltam amikor ez történt.

Az édesanyámtól hallottam, hogy volt, miképpen volt. Rémes volt. Erről beszélni is nagyon nehéz – mondta Sván Ernő, a holokauszt túlélője.

Az atrocitások következtében a városból eltűnt a zsidóság. A megszállók lerombolták a zsinagógát is, amely szépségével az újvidékivel és a szabadkaival vetekedett. A múlt század hetvenes éveiben felszámolták a zsidó temetőt is. A nagybecskereki zsidó hitközség 1994-ben alakult újjá. Ma 120 tagja van.

– Nem szabad elfelejtenünk a szörnyű bűncselekményeket, hogy azok soha többé ne ismétlődhessenek meg. Az ilyen megemlékezések megtartásában jelenleg megvan a város támogatása és remélem, hogy ez így lesz a jövőben is. Mert az emlékezés nemcsak a mi, zsidó közösségünk feladata, hanem az egész társadalom kötelessége – nyilatkozott Vladimir Arsenić, a Nagybecskereki Zsidó Hitközség alelnöke.

A zsidó közösség régi álma, hogy méltó emlékhelyet kapjon. Tavaly – elsőként Szerbiában – Nagybecskerek főutcáján, öt helyen, elhelyezték a botlatóköveket, a holokauszt-áldozatok egykori lakhelyei előtti járdán.

A nagybecskereki zsinagógát már csak képeken lehet látni. Egy emléktábla és a református templomba átmentett orgonája tanúskodik a létezéséről. Még egy emléktáblát terveznek elhelyezni a mostani mellé, amelyen majd látható lesz az építmény képe is.