2022. május 18., szerda

A közösségformálás egy különleges szegmense

A topolyai Bethesda Szeretetszolgálat a fogyatékkal élő gyerekeknek és felnőtteknek nyújt szakszerű ellátást. 2003-ban szülői igényre jött létre civil szervezetként. A napközis szolgáltatásnak köszönhetően a szülők megpihenhetnek, munkát vállalhatnak, gyermekeik pedig emberi alapjogaikkal élve közösségben tölthetik idejük egy részét. Délutáni programjuk keretében az eltérő fejlődésű gyerekek nevelését segítik.
A Bethesda közel húsz éve működteti már a napközijét. Öt évvel ezelőtt ehhez meg is kapták az engedélyt. Cipó Rózsa, a szeretetszolgálat igazgatója elmondta, hogy a Bethesda Zentai úti székházában napi nyolcórás napközis ellátásban részesítik klienseiket. Az elmúlt két év a járvány jegyében telt el, de végül sikeresen vették az akadályokat. Visszaemlékezései szerint a legnehezebb talán az volt, amikor a kijárási tilalom alatt egy rövid időre nekik is online kellett megszervezniük a működést. A helyzetet nehezítette, hogy mivel a klienseik felnőttkorúak, azok szülei, illetve gyámjai általában 65 év felettiek, akikre vonatkozott a járvány kezdetén bevezetett kijárási tilalom. Így ők is segítségre szorultak, és segítettek is nekik a bevásárlásban és mindenben, amiben csak tudtak.
Cipó Rózsa elmondta, hogy a 2010-es szociális védelmi törvény és a szociális védelmi szervezetek működési engedélyének megszerzéséről szóló szabályzat kimondta, hogy minden intézménynek, civil szervezetnek, jogi személynek át kell adnia a szolgáltatására vonatkozó működési kérelmet. A Bethesda a folyamatot 2016 januárjában indította el, és 2017. február 2-ától működési engedéllyel rendelkezik a felnőttek napközi otthona. Az engedély megszerzésének feltétele volt a szakemberek, a munkatársak száma, és hogy az épület, a felszereltség, a munkafolyamat megfeleljen egy olyan követelményrendszernek, amely össze van hangolva az európai uniós elvárásokkal. A Bethesdának sikerült hat évre szóló működési engedélyt szereznie. A napközinek három munkatársa van, míg a felhasználók teljes létszáma tizennégy személy.
Az önkormányzattal és a helyi közösséggel is kiváló viszonyt ápolnak. December 3-án, a fogyatékos emberek világnapján Topolya község polgármestere is ellátogatott a Bethesdába, és tájékozódott az ott folyó munkáról. Ezt követően támogatásáról biztosította a működtetőket. A helyi közösség közelmúltban megválasztott fiatal vezetőségével szintén többször is megbeszéléseket folytattak. Ennek eredményeként ígéretet kaptak, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő székház udvarának lebetonozásához segítséget nyújtanak. A székházat önerőből, pályázati pénzekből és önkormányzati, helyi közösségi támogatással sikerült felújítani. Klienseik azonban nem csak a topolyai helyi közösség területéről vannak, a zentagunarasi helyi közösség szintén felismerte, milyen fontos ez a tevékenység, és támogatják a Bethesda működését.
Az igazgató elmondta, hogy a napközi mellett állandó szállítószolgálat is működik. Terveik között szerepel egy új szállító jármű beszerzése is, amit önerőből nem tudnak megvalósítani, de bízik abban, hogy egy kis segítséggel ezt is meg tudják majd oldani.
Huber Varmuzsa Anikó, a Bethesda gyógypedagógusa elmondta, hogy a felnőttek napközije mellett az Eltérő fejlődésű gyermekek nevelését segítő szakszolgálat elnevezésű programjuk is hiánypótló tevékenység. A programot a szülői igények és az oktatási-nevelési intézmények problémái alapján tervezték meg. Az inkluzív oktatásban részt vevő gyerekek az oktatási-nevelési intézményekben tapasztalható szakemberhiány miatt gyakorlatilag megfelelő fejlesztés nélkül maradnának, de a szakszolgálat pszichológusa, egy logopédus és egy gyógypedagógus egyengeti a gyerekek nevelését, képességeik fejlesztését. Egy gyógypedagógus a város általános iskoláiban és iskoláskor előtti intézményében segíti az inkluzív oktatás-nevelés megvalósulását azzal, hogy szakmai segítséget nyújt az érintett dolgozóknak.