2022. május 23., hétfő

Fontos feladatot látnak el

Látogatás a Bethesda Szeretetszolgálatban

A topolyai helyi közösség képviselői pénteken a Bethesda Szeretetszolgálatban tettek látogatást. Holló Dániel tanácselnök, Fekete Bánov Ágnes, a végrehajtó bizottság elnöke, Mánity Zsolt szakmunkatárs és Tomik Nimród, a községi képviselő-testület alelnöke a szeretetszolgálat képviselőivel az együttműködési lehetőségekről tárgyaltak, egyben az ott folyó munkáról is behatóan tájékozódtak.
Fekete Bánov Ágnes elmondta, hogy decemberben már jártak a helyi közösségben a szeretetszolgálat képviselői, most ezt a látogatást viszonozták. A Bethesda olyan szolgáltatást nyújt, ami nélkülük lefedetlen lenne, miközben a közösség számára nagyon fontos ez a tevékenység. Holló Dániel azt is elmondta, hogy alkalmi ajándékokkal, labdákkal kedveskedtek a klienseknek, valamint hogy évente mintegy 100 ezer dinárral támogatják a szolgálatot. Kiemelte, hogy azért is fontos az idei év, mert a helyi járulék újbóli bevezetéséről ebben az évben dönthetnek majd ismét a topolyai helyi közösség területén élő polgárok. Az ilyen látogatások egyik célja pedig azt is átláthatóvá tenni a lakosok számára, hogy mire költik el ezeket az eszközöket.
A topolyai Bethesda Szeretetszolgálat 2003 óta működteti a napközijét. Cipó Rózsa, a szeretetszolgálat igazgatója elmondta, hogy a 2010-es szociális védelmi törvény és a szociális védelmi szervezetek működési engedélyének megszerzéséről szóló szabályzat kimondta, hogy 2013. május 22-ig minden intézménynek, civil szervezetnek, jogi személynek át kell adnia a szolgáltatására vonatkozó működési kérelmet. A Bethesda a folyamatot 2016 januárjában indította el, és 2017-től működési engedéllyel rendelkezik a felnőttek napközi otthona. A szakemberek, a munkatársak száma, az épület, a felszereltség, a munkafolyamat megfelel egy olyan követelményrendszernek, amely össze van hangolva az európai uniós elvárásokkal. Hat évre szóló működési engedélyt sikerült megszerezni, aminek megújítása jövőre esedékes, és az ezzel kapcsolatos teendőket máris megkezdték. A napköziben a kliensek strukturált program keretében kapják meg a gondozást, fejlesztést és szabadidős programokat. A felhasználókkal szakemberek foglalkoznak a törvényi szabályozással összhangban. A napközi fenntartása önkormányzati támogatásból, pályázatokból, adományokból és szülői hozzájárulásból valósul meg. A felnőttek napközijének három munkatársa van, a felhasználók létszáma pedig meghaladja a tízet.
Huber Varmuzsa Anikó, a Bethesda gyógypedagógusa elmondta, hogy az Eltérő fejlődésű gyermekek nevelését segítő szakszolgálat elnevezésű program keretében a szülői igényeknek megfelelően és az oktatási-nevelési intézményekkel is összehangoltan működtetik. Ez a szakszolgálat a 0–11 éves korúakat látja el, a szolgáltatások közé tartozik a diagnosztika, a terápia és a tanácsadás is. Gyógypedagógus, logopédus és pszichológus segíti a munkát.