2022. május 20., péntek
VERBÁSZI ÖKOLÓGIAI MOZGALOM

Hatvannyolc alkalommal gyűlt össze a tagság

Két nappal ezelőtt tartotta évértékelő közgyűlését a verbászi Ökológiai Mozgalom. Az ülés keretében elfogadták a szervezet múlt évre vonatkozó munkajelentését, a 2022-es évre vonatkozó munkaprogram tervezetét, továbbá a 2022−2024-es időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiát. Összegezve a múlt év tevékenységét, Ratko Đurđevac, a verbászi „zöldek” elnöke kifejtette, tavaly 68 alkalommal gyűlt össze a tagság a különböző akciókra, megmozdulásokra és műhelymunkákra

− Verbászon, Kiskéren (Bačko Dobro Polje), Sóvén (Ravno Selo), Kúlán és Kucorán tavaly 26 munkaakciót tartottunk a természetkedvelő és a szebb környezetért tenni akaró polgárokkal. Környezetszennyezés miatt összesen 21 feljelentést tettünk az illetékes hatóságoknál (mindegyik probléma megoldódott), ugyanakkor négy közérdekű információval kapcsolatban kértünk írásbeli választ, amit meg is kaptunk. Elkészítettük és benyújtottuk az önkormányzatnak A verbászi közösség klímaváltozással szembeni ellenállása című tanulmányt. Ötödik éve szerveztünk közmunkát a mozgássérültek számára. Három alkalommal tartottunk nyilvános közvélemény-kutatást a polgárokat érintő környezetvédelmi problémákról. Az általános és középiskolás diákok számára 20 alkalommal tartottunk különböző műhelymunkákat. A polgárokkal összesen 47 lakossági fórumot szerveztünk, további 26 alkalommal pedig online fórumokat tartottunk az önkormányzat és az ellenzék képviselőivel, valamint a vállalkozókkal, amelyek fő témái a környezetvédelmi problémák mielőbbi zökkenőmentes megoldása mellett az itteni közösség párbeszéddel történő előrehaladása és a jobb életfeltételek biztosítása volt – sorolta Đurđevac.

Végezetül megjegyezte, az Ökológiai Mozgalom kezdeményezésére az önkormányzat a 2022-es költségvetésbe olyan új tételeket fogalmazott meg, mint például az erdőtelepítési és zöldesítési projektumok fejlesztésének társfinanszírozása, valamint a fenntartható szilárd hulladékkezeléshez szükséges projekt-technikai dokumentációk kidolgozásának társfinanszírozása.