2022. május 20., péntek
SZABADKAI HISTÓRIÁK

A füvesasszony szabadkai üzlete

Ötven évvel ezelőtt a Magyar Szó egy verbászi füvesasszony nagy port kavart esetéről számolt be. Az ügy azért érdemel figyelmet, mert főszereplője szabadkai lakos volt, sőt mi több, nem éppen áldásos tevékenységét Szabadkán is ugyanúgy űzte, mint Verbászon. A Magya Szó 1972. január 14-én pénteken így számolt be az esetről:

„Néhány hónapja gyógynövény-elárusítót nyitott Verbászon a Sava Kovačević utca 37 alatt Borka Marić szabadkai lakos. Híre gyorsan elterjedt, az egész országból jártak hozzá betegek, akik már csak abban reménykedtek, hogy gyógynövényeivel a csodadoktornő kigyógyítja őket. Nemrégen több újság is beszámolt munkájáról. A csodadoktor csütörtökön, pénteken és szombaton fogadott, a hét többi napjain a füveit szerezte be. Néhány héttel ezelőtt a verbászi üzlet ablakában egy cédulán közölte pácienseivel, hogy közlekedési baleset miatt január 13-áig nem fogad. Valószínűleg e közlésre alapozta jövetelét az az ezer ember, aki Jugoszlávia minden tájáról csütörtökön Verbászra érkezett. A rendelő ajtaja azonban zárva volt, s a csodadoktor egész napon át meg sem jelent. Senki sem tudja, hova lett.”

Az elégedetlenkedő tömeg – amelynek tagjai közül sokan betegen érkeztek, nem egy olyan is akadt, akiről az orvosok lemondtak – egy része a városházához vonult, hogy az illetékesektől kérjen magyarázatot. A község elöljárói ekkor vizsgálatot indítottak az ügyben, amelynek szálai Szabadkára vezettek.

„A verbászi községi szervek január 13-án hivatalos felszólítást adtak át Borka Marićnak Szabadkán a Poču Jovan 49/a alatt levő házában – ahol egyébként szintén van üzlete –, és 14-ére beidézték a verbászi városházára kihallgatásra. Tulajdonképpen már régebb óta vártak az alkalomra, hogy vizsgálatot tartsanak üzletében, fennállt ugyanis a gyanú, hogy nem a törvényben meghatározott módon árusítja a gyógyfüveket, de nem tudták előkeríteni. A 13-i esemény után azonban, amikor több száz ember a városházára vonult, hogy hivatalos szervektől magyarázatot kapjon, miért nem nyitotta ki a füvésznő az üzletét, elfogyott a felügyelők türelme, és gyorsan elutaztak Szabadkára, hogy felkeressék az asszonyt.

A 14-én lefolytatott kihallgatáson beigazolódott, hogy Borka Marić egy időben kézírás alapján állapította meg a betegségeket, anélkül hogy a beteget látta volna. Az egyik felügyelő szerint az utóbbi időben naponta 2-5 millió régi dináros forgalmat is lebonyolított a gyógyfüvek árusításával! Nem csak az üzletben árusította, hanem a mindenfelől érkező levelekben kapott rendelésre is küldte a gyógyteát, természetesen a megszabott díj ellenében.” – olvashatjuk lapunk január 18-ai számában.

A Magyar Szó január 20-ai számából pedig az is kiderül, hogy a lap egyik munkatársa felkereste a fent említett szabadkai üzletet.

„Borka Marićról, a gyógyfüvek árusáról a szabadkai egészségügyi felügyelőségen érdeklődtünk először. Ott azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az asszony nincs többé Szabadkán, és elárusítója sincs a városban. Egy évig ugyan volt külön engedélye, amellyel az úgynevezett gyógyfüveket árusíthatta. Mivel azonban mintapéldányainak elemzése beigazolta, hogy közönséges füveket árult, amelyek között még mérgező hatásúak is voltak, így a múlt év márciusában megtiltották további tevékenységét. Ő azonban bizonyos ideig továbbra is árulta »teáit«, ezért a felügyelőség lefoglalta a nála talált több mint 20 zsák különféle füvet, ügyét pedig átadta a kihágási bírónak, aki 2000 dináros büntetést mért rá. Ezenkívül megfizettették vele az elemzések költségeit, körülbelül 3000 dinár összegben. A felügyelőség tudomása szerint ezt követően a múlt év augusztusában elköltözött Szabadkáról ismeretlen helyre.

A tegnapi nap folyamán azonban ellátogattunk a lapunkban feltüntetett szabadkai címre (Paču Jovan u. 39/a), hogy meggyőződjünk, Borka Marić folytatja-e tiltott tevékenységét. A ház kapujában egy fiatalember jelent meg, és elmondta, hogy Borka Marić több mint egy hete nincs odahaza, és egyelő re nem árulja teáit. Szerbiai útra indult, hogy megérdeklődje, hol kaphat engedélyt tevékenységére. Házára azonban továbbra is ki van függesztve a cégtábla, amelyen hirdeti, hogy Borka Marić gyógyteákat árul.”

A Magyar Szó legközelebb 1972. augusztus 23-án közölt hírt a füvesasszonyról, mely szerint kuruzslás vádjával indítottak eljárást ellene.