2022. május 22., vasárnap

Személyközpontú oktatás, piacképes tudás

Február 4-ig lehet jelentkezni a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium felvételi-felkészítőjére

– Azok, akik tudják, hogy mit akarnak, bátran merjenek jelentkezni. Ha a diák tud és akar tanulni, akkor célba jut – hangsúlyozta Nagy Tibor, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatója.

Színvonalas oktatás biztosítása, közös iskolai programok, családias hangulat, jó tanár-diák viszony jellemzi a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumot, ahol, mint ismeretes, az angol-, a német- és a sporttagozat mellett színház- és audiovizuális művészeti szak is nyílik szeptembertől. A gimnázium működésének középpontjában a tanuló áll. A tudás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztésére is. Ennek az is az egyik kulcsa, hogy minden fiatalnak megtalálják, hogy miben kiemelkedő, és alkalmat is adnak rá, hogy ezt meg is mutathassa. Az órák, a foglalkozások többsége kreatív, jó hangulatú. A gimnázium célja egyebek közt a diákok magas színvonalú felkészítése az érettségire, az egyetemi tanulmányokra. Az érettségizők jártasak a kutatómunkában, kiismerik magukat a szakirodalomban, úgy a könyvtárban, mint a világhálón, felkészültek az egyetemista élet kihívásaira.

Korszerű szaktantermek a tehetséggondozó gimnáziumban (Fotó: A KDTG honlapja)

Az iskola egyik alapvető feladata a korszerű nyelvoktatás. Angol nyelvre 36, német nyelvre pedig 12 tanulót vesznek fel. Mindkét felvételi tantárgyból (idegen nyelvből, valamint magyar nyelv és irodalomból) a 120–120 pontból legalább 60–60 pontot kell elérni. Összesen 240 pontot lehet szerezni a vizsgán. Amennyiben a tanuló nem teljesíti az 50–50 százalékot, sikertelen lesz a felvételije. A rangsorolásnál pedig beszámít a diák 6–8. osztályos tanulmányi átlageredménye, köztársasági vagy nemzetközi versenyeken elért eredménye (1-2-3. helyezés számít) és a kisérettségin szerzett pontok. A gimnáziumban nyelvi laborokban, kis csoportokban folyik az oktatás. Első osztálytól választhatnak még egy nyelvet heti két órában: egyelőre ez a francia vagy a spanyol.

A sporttagozatra legfeljebb 20 tanuló jut be, ahol a diákokat, miként a nyelvi tagozatokon is, elsősorban a továbbtanulásra készítik fel. Külön felvételi nincs. Azonban a bejutás feltétele a regisztrált sportklub-, táncklub- vagy néptáncegyesületi tagság, a kisérettségi eredményei és a 6–8. osztály tanulmányi átlaga. Plusz pontoknak számít a Szerbiai Sportszövetség által elismert köztársasági vagy nemzetközi szintű versenyeken elért eredmények.

A színház- és audiovizuális művészet szakra maximum 20 diákot tudnak felvenni, ahol a különféle művészeti és kommunikáció szakos egyetemi képzés mellett más egyetemi képzésre is felkészítik a diákokat (4 évig tanulnak magyar nyelv és irodalom, matematika, angol és német nyelv, informatika tantárgyakat, 3 évig: biológia, történelem, fizika tantárgyakat). Az első évben még csak heti 1, másodikban 2, harmadikban 3, negyedikben 5-re nő a gyakorlati órák száma, amelyet 10-10 tanulóval tartanak meg. Bekapcsolódnak a különféle művészeti és kulturális intézmények, illetve a médiaintézmények munkájába is. A színházművészet tantárgy keretein belül foglalkoznak a színpadi megjelenítéssel, a különböző színházfajtákkal (pl. báb-, táncszínház stb.), a rendező, a színész, a dramaturg, a jelmez- és díszlettervező, a fény- és hangtechnikus munkájával, a színikritikával, a dráma történetével és elméletével, valamint megismerkednek a színház, a sajtó, a film, a videojátékok, az internetes portálok működésével is. A tanulók ahhoz kapnak alapot, hogy rendezők, dramaturgok, fény- és hangeffektus-kezelők, jelmeztervezők vagy kritikusok legyenek.

Nagy Tibor igazgató az érdeklődő szülőkkel és nyolcadikosokkal a decemberi nyílt napon

Az audiovizuális művészetek tantárgy keretein belül elméleti és sok gyakorlati órán a filmek és tévéműsorok formájáról, fogalmairól tanulnak: videoklipek, videojátékok, a fénykép, a filmnyelv kifejezőeszközeiről (vágás, képkomponálás, beállítások, hang stb.), forgatókönyv, storyboard (képes forgatókönyv) stb. Megtanulják a filmkészítés alapjait, kisfilmeket, tévéműsorokat készítenek. A tanulók alapot kapnak, hogy werk-, kis-, dokumentum-, rajzfilmkészítők, kollázskészítők, fényképészek vagy plakátkészítők legyenek. A felvételi kérdések a magyar nyelv és irodalom, képzőművészet, zeneművészet és történelem tantárgyak közép- és emelt szinten elvárt tudásanyagából állnak össze. A felkészüléshez a tankönyveket használhatják a diákok.

Az iskolai órák délelőtt vannak, délután tanórán kívüli tevékenység zajlik: szakcsoportok, emelt szintű oktatás, felzárkóztatás céljából pótoktatás, versenyekre felkészítés, érettségi-felkészítők. A tanulók emellett rendszeres látogatói a szabadkai színházaknak és minden eseménynek, ami a városban zajlik – bekapcsolódnak a város kulturális életébe. A korszerű oktatási lehetőségek és taneszközök mellett a műszaki felszereltség, három nyelvi labor, két számítógépes szaktanterem, két multimédia-terem, fizika, kémia és biológia labor, LCD televíziók, projektorok, laptopok, interaktív táblák és mintegy 70 számítógép áll a növendékek rendelkezésére az oktatásban. Fontos kiemelni még, hogy a Kosztolányi Gimnáziumba felvételt nyert tanulók tanulmányi átlaguktól függően juthatnak be a szabadkai Diákotthonba. A gimnázium érdekessége még, hogy egy sporttagozatos vagy színház- és audiovizuális művészet szakra járó diák ugyan úgy megszerezheti az angol vagy a német B2, C1-es nyelvvizsgát, mint a nyelvi tagozatra járók.

Nagy Tibor, a gimnázium igazgatója elmondta, hogy már gőzerővel készülnek a felvételi-felkészítőre, amelyre február 4-ig lehet jelentkezni. Elsősorban a nyelvi tagozatok, valamint a színház- és audiovizuális művészet szak iránt érdeklődő nyolcadikosokat várják, de akár a hetedikeseket is. A legelső felkészítőre február 11-én kerül sor, ezután március 4-én, március 18-án, április 8-án és május 6-án. Ezeken a napokon a tanulók igazolást kapnak. A két találkozás között lesz egy online megbeszélés is, amikor a tanár adhat plusz javaslatokat vagy feladatokat, illetve válaszolni tud a felmerülő kérdésekre. Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: http://tg.edu.rs/hun/jelentkezes-a-2022-es-felveteli-felkeszitore/

Érdemes megtekinteni a honlapon ( www.tg.edu.rs) a gimnázium kampányvideóját is, ahol sok érdekes plusz információhoz juthatnak diák és tanár szemszögből. További kérdéseiket pedig feltehetik a 024/670-860-as telefonszámon vagy az office@tg.edu.rs e-mail-címen. A felvételi időpontja május 13–22. között lesz.