2022. május 20., péntek
KISHEGYES KÖZSÉG 2021-BEN (III.)

Fásítások és felújítások

A Kishegyes község 2021-es évét összefoglaló cikksorozatunkat most áprilissal folytatjuk. Ez a hónap jól kezdődött a községbeli gazdák számára, ugyanis Kishegyes község önkormányzata és a községi falugazdász-szolgálat megszervezte az ingyenes talajminta-vizsgálatot számukra. Az önkormányzat 400 ezer dinárt fordított erre a célra. A járványhelyzeti korlátozások miatt a szokásos szervezett locsolkodások elmaradtak a községben, viszont a Maronka Károly ÖTT és a XXIX. Sz. Szent András Cserkészcsapat tovább éltettek egy szép húsvéti hagyományt. A két szervezet tagjai díszőrséget adtak a kishegyesi katolikus templomban lévő Jézus-sír előtt. A Kishegyesi Termelői Klub tagjai a hónap elején rendbe hozták a határban lévő földes utak egy részét. Ehhez a munkához az önkormányzat biztosított számukra üzemanyagot. A Vöröskereszt községi szervezete áprilisban kihirdette A vér életet jelent rajzpályázat győzteseit. A község három általános iskolájából összesen 87 diák vett részt rajta, és a legjobb alkotások továbbjutottak a tartományi versenyre.

Az önkormányzat egy országos akció keretében fehér kőrisfákat osztott ki azoknak a polgároknak, akik igényelték. A facsemeték egy részét a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény kapta, amelynek a község mindhárom településén üzemel óvodája. Ugyancsak a fákról szólt a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának akciója, amelynek során két helyszínen is fásítottak. Bácsfeketehegyen az Európa út mentén pótolták a hiányos fasort, ebben segítségükre volt a Zöld Dombok Egyesület, a Fácán Vadászegyesület és a Bácsfeketehegyi Gazdakör. Kishegyesen pedig a Nyugati temetőben lévő 1848-as emlékműnél ültettek el 30 tölgyfát, az akcióba besegített a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltótestület. A magyar költészet napja alkalmából a Kishegyesi Könyvtár érdekes akciót tartott: az ovisok és az alsós diákok verseket akasztottak ki a könyvtár előtt kifeszített madzagra. A költészet napjára a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület is készült. Versmondó csoportjuk tagjai verseket tanultak meg, de mivel a járványhelyzet miatt még nem lehetett élőben elmondani, ezért videóra vették, és feltöltötték az egyesület Facebook-oldalára.

Április során a Komunál Közvállalat átfogó temetőrendezésbe kezdett, elsősorban az elhagyatott temetőrészeket tisztították meg a növényzettől. A kishegyesi Nyugati temetőben dr. Szőke Anna és a Kishegyesi Értéktár Egyesület kezdeményezésére dr. Silling Léda, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója felmérte egy elfeledett lourdes-i Szűz Mária-szobor állapotát. Az akción jelen volt Sándor István alpolgármester is, és döntés született, hogy restaurálják a szobrot. Hasonló jellegű döntés született a helyi közösség tanácsának ülésén is, ők a mellett szavaztak, hogy finanszírozni fogják a Kishegyes területén lévő 14 kereszt felújítását. Ezt az akciót Németh Gábor falugondnok koordinálta, és a Nők Kishegyesi Fórumának aktivistái vettek benne részt önkéntes munkával. Komolyabb felújítási munkához szakember segítéségét is igénybe vették.

Április végén Kishegyes község önkormányzata eredményt hirdetett a civil szervezetek számára kiírt pályázatán. Az önkormányzat összesen 2 millió 800 ezer dinárt szánt a civil szféra támogatására, és az áprilisban zárult pályázaton 40 civil szervezet részesült támogatásban. Az április egy vajdasági szintű egyesület, a Vajdasági Nagycsaládos-egyesületek Szövetségének tisztújító ülésével fejeződött be, amit a Kátai-tanyán tartottak. Kishegyes község szempontjából ez azért is érdekes, mert Kerepes Árpád, a Kishegyesi Nagycsaládos-egyesület elnöke lett a szövetség egyik alelnöke.